Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Cinemax

Cinemax Prešov: 13.2.2017
V rámci zabezpe č ovania kultútno – spolo č enských aktivít sa klienti tímu č . 2 zú č astnili filmového predstavenia v Cinemax Prešov. Filmové spracovanie ob ľ úbenej knihy W. Bruca Camerona prináša renomovaný režisér Lasse Hallström na plátna kín príbeh „ Psia duša“. Príbeh oddaného chlpá č a, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľ udí u č il smia ť sa a milova ť .

Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete svoje jedinečné poslanie.

Mgr. Lipková Miriam

Dátum vloženia: 13. 2. 2017 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 10. 2017 23:14
Autor: Správce Webu

Duševné zdravie

Informácie

Sociálne siete

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kontakt

CSS Clementia
Ličartovce 287
082 03 pošta Lemešany
tel.: 051/ 79 31 722, 79 31 778, 79, 74 999 72
mail: 
dsslicartovce@gmail.com 

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia