Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Biblická olympiáda

Biblická olympiáda

olympiáda

„ Pozývame všetkých, ktorí majú túžbu poznávať tajomstvá Božieho slova na biblickú súťaž „ BIBLIA  NAŠIMI  OČAMI“. Príďte medzi nás zažiť príjemnú atmosféru, ktorá vám poskytne obrovskú škálu pocitov a predstáv.“  Tak znel oznam na dvanásty ročník Biblickej olympiády, ktorá sa konala dňa 21.11.2022  na pôde  našej Clementii. Mohli tak urobiť veriaci rôzneho veku. Biblická olympiáda je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti. Tejto súťaži predchádzalo pravidelné stretávanie sa v duchovnom spoločenstve CESTA v skupinkách pri spoločných aj osobných modlitbách, rozhovoroch, meditácii, čítaní duchovných časopisov, rozprávaní o biblických postavách a  samozrejme čítanie zo Svätého písma.Spolu sa snažíme v duchovnom spoločenstve kráčať pravidelne  v modlitbe, čítaní Biblie a dať tak vzťahu s Bohom nový rozmer a zároveň si uvedomovať hlbší duchovný význam knihy, z ktorej sme si často čítali a zároveň meditovali. Víťazom Biblickej olympiády sme srdečne zablahoželali a zapriali im, aby získané vedomosti z Božieho slova im boli posilou v živote . Odmenou pre nich boli  aj diplomy, záložky do Biblie, obrázky svätcov a nechýbalo ani malé občerstvenie. Nezabudli sme vyzdvihnúť známe motto:

„ Víťazom je každý, kto berie do rúk Sväté Písmo“.

Zdenka Farbulová

Dátum vloženia: 2. 12. 2022 10:39
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 12. 2022 11:04
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia