Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Fašiangy 2022 v CSS Clementia

Fašiangy 2022 v CSS Clementia

Fašiangy 2022 v CSS Clementia

Fašiangové obdobie sme ukončili dňa 28.02.2022 fašiangovým vystúpením hudobno-dramatického klubu  RADOSŤ, ktoré sa uskutočnilo v jedálni nášho centra. Fašiangové zvyky, básne ale aj piesne sme okorenili nádhernými fašiangovými vinšami, ktoré nám sprostredkovali desiati šikovní členovia tejto hudobno-dramatickej zostavy. Po ukončení  vystúpenia bolo pre divákov a účinkujúcich pripravené malé občerstvenie, po ktorom nasledovala voľná zábava pri ľudovej hudbe.

Hlavným zmyslom tohoročných fašiangových aktivít bolo, aj napriek ťažkým okolnostiam, ako bola pandémia a teraz aj začínajúca vojna na Ukrajine, navodiť v našich prijímateľoch  pocit radosti, aby vykročili do ďalších mesiacov s nádejou v nové začiatky, zanechali staré zvyky a zabudli natrápenia.

Fašiangy sú symbolom nového života, predznamenávajú nové ciele, výzvy, zrodenie nového života, ktoré signalizuje aj začínajúca jar.Nebojme sa vykročiť...

 

                                                                                                                     

Jana Tomášová

                                                                                                                      Zdenka Farbulová

Dátum vloženia: 1. 3. 2022 11:44
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 4. 2022 10:25
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia