Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

VOĽBY NOVEJ RADY OBYVATEĽOV

VOĽBY NOVEJ RADY OBYVATEĽOV

VOĽBY NOVEJ RADY OBYVATEĽOV

Dňa 31.10.2022 sa v Centre sociálnych služieb Clementia uskutočnili už deviate voľby do Rady obyvateľov, pri ktorých si prijímatelia sociálnej služby zvolili svojich zástupcov, ktorí počas svojho funkčného obdobia budú hájiť záujmy všetkých prijímateľov sociálnej služby. Účasť na voľbách bola slušná a signalizuje, že o voľby je z roka na rok čoraz väčší záujem, celkovo kandidovalo 11 prijímateľov sociálnej služby. Voľby prebehli v poriadku bez akýchkoľvek nezrovnalostí. Funkčné obdobie novozvolenej rady sa začalo dňa 01.11.2022 a skonči sa dňa 31.10.2023.

Dátum vloženia: 12. 1. 2023 13:41
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2023 13:44
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia