Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Úvod

Návštevy v CSS Clementia

V záujme minimalizovania rizika šírenia nákazy COVID-19 a zároveň v záujme zachovania kontinuity návštev je potrebné, aby návšteva prichádzajúca za prijímateľmi sociálnej služby splnila dole uvedené podmienky a zásady:

 • Odporúčame návšteve zvážiť návštevu podľa aktuálnej situácie v regióne a v zariadení.
 • Odporúčame návšteve vopred si dohodnúť a ohlásiť deň, čas svojej návštevy.
 • Pri vstupe do areálu CSS je potrebné ohlásiť sa službukonajúcemu personálu cez video zvonček, ktorý je umiestnený na vstupnej bráne. Službukonajúci personál je povinný zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich klienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania).
 • Návšteva sa musí preukázať :
  • potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 6 mesiacov,
  • potvrdením o absolvovaní očkovania druhou dávkou, resp. treťou dávkou a uplynulo 14 dní od podania, 
  • potvrdením o negatívnom antigénovom teste (AG), nie starším ako 48 hodím alebo o PCR teste, nie starším ako 72 hodín.
 • Žiadame návštevy, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nevstupovali do zariadenia. 
 • CSS Clementia uprednostňuje realizovať návštevy u chodiacich prijímateľov vo vonkajších priestoroch zariadenia (záhrada, spoločná terasa, park a altánok).
 • Návštevy sú možné aj vo vnútorných priestoroch, v prípade zlého počasia a vo výnimočných prípadoch (zdravotný stav) pri dodržaní všetkých hygienicko – epidemiologických opatrení. Nevyhnutnou podmienkou návštev v interiéri je chrániť si dýchacie cesty a použiť ochranné pomôcky.
 • Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia. Túto skutočnosť potvrdí svojím podpisom na  pripravenom tlačive, ktoré je k dispozícií v CSS.
 • Osoby, ktoré navštevujú klientov zariadenia budú oboznámení s dodržiavaním bezpečnosti, OOP a sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia.
 • Prosíme návštevy, aby dodržiavali zásadu R.O.R. (rúško, odstup, ruky).

                                                                   Vedenie CSS Clementia Ličartovce

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady.

Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Kapacita CSS je pre 80 prijímateľov sociálnej služby (v domove sociálnych služieb 20 prijímateľov a v špecializovanom zariadení 60 prijímateľov). Špecializované zariadenie je určené pre cieľovú skupinu fyzických osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je schizofrénia.

CSS ponúka viaceré možnosti trávenia voľného času v rôznorodých záujmových útvaroch a kluboch (výtvarný, literárno-masmediálny, hudobný, športový, aranžérsky, pestovateľský, dramaticko-tanečný, počítačový, filmový a fotografický, drevárska dielňa), ale aj formou príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorazovými alebo opakujúcimi sa podujatiami. Voľnočasové aktivity sú prispôsobované  v súlade so záujmami prijímateľov sociálnych služieb. V rámci relaxácie prijímateľov sociálnych služieb je využívaná multisenzorická miestnosť – snoezelen, v ktorej sa realizuje aj aromaterapia, biblioterapia, muzikoterapia.

Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť aj duchovného vyžitia prostredníctvom bohoslužieb realizovaných priamo v CSS, ale aj mimo neho, alebo prostredníctvom duchovného spoločenstva „Cesta“.

Jedným z hlavných cieľov CSS je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb plnohodnotné, zmysluplné a dôstojné naplnenia života.

Mgr. Agáta Nirodová
riaditeľka CSS Clementia

Sociálne siete

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kontakt

CSS Clementia
Ličartovce 287
082 03 pošta Lemešany
tel.: 051/ 79 31 722, 79 31 778, 79, 74 999 72
mail: 
dsslicartovce@gmail.com 

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia