Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

Správy

2. ročník „Biblická olympiáda"

Už po druhýkrát sme spoločnými silami pripravili pre našich prijímateľov sociálnej služby ďalší ročník Biblickej olympiády pod vedením ergoterapeutky p. Farbulovej Zdenky. celý text

ostatné | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

X. ročník majstrovstiev Šarišskej župy vo varení guľášu

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. celý text

ostatné | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Festival kultúrnych činností prijímateľov ZSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. celý text

ostatné | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Beseda: „Prešovský kraj – náš kraj"

Aj tento mesiac si pre prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia pripravil zaujímavú besedu ergoterapeut p. Páter Daniel, ktorý chcel priblížiť tým, ktorí nepoznajú náš región všetko možné. celý text

ostatné | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Veľkonočné sviatky v našom zariadení

Tak ako v mnohých domácnostiach, tak aj v našej kuchyni sme sa snažili pripraviť našim prijímateľom vždy chutné jedlá. Aj počas väčších sviatkov to nebýva inak. celý text

ostatné | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Druhé výročie FaF krúžku

V rámci tohto krúžku sú každý týždeň premietané filmy s inou tematikou. celý text

ostatné | 31. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Kačacie hody v CSS Clementia v Ličartovciach

Sezóna husacích a kačacích hodov je v plnom prúde. Pochutnať si na nich môžete doma či v reštauráciách. Prijímatelia centra sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach však takúto možnosť nemajú, preto sme im tento gurmánsky zážitok pripravili v zariadení. Kačací vývar, zemiakové lokše, červená kapusta, pečené kačacie stehno, orechové a makové záviny to bolo obedové menu, na ktorom si pochutnali 17. októbra. Pracovníci stravovacieho úseku im pripravili obed, ktorý všetkým chutil. Pre prijímateľov to bol zážitok, ktorý im osviežil pobyt v zariadení. celý text

ostatné | 17. 10. 2012 | Autor: Správce Webu

Návšteva múzea letectva v Košiciach

My ľudia sme jedineční, no dosť odlišní vo svojom správaní, obliekaní, komunikovaní a hlavne nás zaujímajú rozdielne veci. No sú aj takí, ktorí majú rovnaké záujmy, či koníčky a niektorí naši prijímatelia sociálnej služby majú radi stroje, mechanizmy a tiež aj lietadlá. celý text

ostatné | 10. 8. 2012 | Autor: Správce Webu

Rekondično-ozdravovací pobyt Zemplínska Šírava

Každý človek si potrebuje aspoň na istý čas trocha oddýchnuť a zmeniť prostredie, v ktorom sa pohybuje každodenne, zrelaxovať niekde na príjemnom mieste a nabrať nových síl. Samozrejme je to najideálnejšie počas krásnych slnečných dní, pri vode a s ľuďmi ktorých máme radi. celý text

ostatné | 30. 7. 2012 | Autor: Správce Webu

ZOO Košice

Teplé letné počasie doprialo aj našim PSS častejšie vyjsť do prírody, mimo zariadenie a vidieť niečo zaujímavé aj počas tohto letného a niekedy až priam horúceho mesiaca. Počkali sme na mierne ochladenie a poďho do blízkej ZOO pri Košiciach. celý text

ostatné | 25. 7. 2012 | Autor: Správce Webu

Životné jubileum 60. rokov – p. Karlík Ján

Hneď nasledujúci deň 20. 7. 2012 oslávenec pre svojich kamarátov, spolubývajúcich a iných pozvaných hostí pripravil menšiu, no veľmi príjemnú oslavu. celý text

ostatné | 19. 7. 2012 | Autor: Správce Webu

„Deň pri vode"

Na pozvanie miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sabinove sa nadšenci rybárčenia spomedzi našich prijímateľov sociálnej služby s veľkým potešením zúčastnili dňa 29. 6. 2012 na štrkoviskách v Rožkovanoch akcie nazvanej „Deň pri vode". celý text

ostatné | 29. 6. 2012 | Autor: Správce Webu

Besedy: „Sopky" a „Predkolombovská Amerika"

Vždy na konci každého mesiaca v roku alebo niekedy aj skôr, podľa možností, je pripravená beseda na vopred naplánované témy, ale niekedy aj na témy podľa želania prijímateľov sociálnej služby nášho CSS. celý text

ostatné | 23. 6. 2012 | Autor: Správce Webu

Nová terapeutická miestnosť SNOEZELEN v CSS Clementia v Ličartovciach

Pozvanie k otvoreniu prijala vedúca odboru sociálneho Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Ďörďová Margita, ktorá slávnostne prestrihla červenú stuhu. Medzi hosťami, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa otvorenia boli aj Ing. Pavľučuková Tatiana a Mgr. Poptrajanovski Slavko. celý text

ostatné | 5. 6. 2012 | Autor: Správce Webu

Zážitková prax absolventov PBF PU

Dňa 30. 5. 2012 na požiadanie samotných študentov a ich pedagógov naše zariadeie navštívili absolventi Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU, aby si overili nadobudnuté vedomosti počas päťročného štúdia na vysokej škole. celý text

ostatné | 30. 5. 2012 | Autor: Správce Webu

Pestrý a zaujímavý máj v CSS Clementia

Hovorí sa, že máj je najkrajším mesiacom z celého roka. Je to pravda a pre prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia bol navyše mesiacom, kedy sa vôbec nenudili a spoločne so svojimi kľúčovými pracovníkmi zažili mnoho mimoriadnych a zaujímavých chvíľ. celý text

ostatné | 2. 5. 2012 | Autor: Správce Webu

Koncert IMT SMILE a Benefičný koncert „Opri sa o mňa"

Každý človek túži po mnohých veciach, ale potrebuje sa niekedy aj vyblázniť a zrelaxovať pri dobrej muzike s príjemnými ľuďmi. celý text

ostatné | 27. 4. 2012 | Autor: Správce Webu

Vysádzanie ihličnanov v CSS Clementia

Určite každý z nás si všimol, že vôkol nás je stále menej zelene a miest, kde by sme načerpali nové sily a energiu. celý text

ostatné | 13. 4. 2012 | Autor: Správce Webu

AUSTRÁLIA – posledný objavený kontinent

Pod týmto názvom v apríli prezentoval svoju prvú prednášku prijímateľ sociálnej služby Bohumil NOVÁK. celý text

ostatné | 2. 4. 2012 | Autor: Správce Webu

Jarná trilógia podujatí v CSS Clementia Ličartovce

Jar je jedným z najkrajších ročných období možno aj preto, že nie len príroda, ale aj samotný človek naberá novú energiu a silu žiť život aktívnejšie. S príchodom jari sa spájajú rôzne ľudové a kresťanské tradície, ktoré im na ich kráse neuberajú ani dnes. V mesiaci marec sme pre našich prijímateľov sociálnych služieb pripravili trilógiu podujatí, ktorých cieľom bolo priblíženie rôznych tradícií, ale zároveň im mali pomôcť nadobudnúť nové vedomosti. celý text

ostatné | 19. 3. 2012 | Autor: Správce Webu

Beseda: „LURDY – mesto nádeje"

Tak ako každý mesiac v roku si kľúčový pracovníci úseku SP ako istú formu vzdelávania a získavania informácií pripravujú pre prijímateľov a ostatných kolegov besedy na vopred vybrané témy, ale aj náhodne pripravené. celý text

ostatné | 27. 2. 2012 | Autor: Správce Webu

Pochovávanie basy a fašiangové tradície v CSS Clementia

Opäť nastal čas, kedy sa každý podľa svojich predstáv rozlúčil s fašiangovým obdobím a obdobím plným plesov, zábav a kadejakých osláv. celý text

ostatné | 21. 2. 2012 | Autor: Správce Webu

60. narodeniny - p. Ján FORIŠ

Každý mesiac počas roka si spoločne pripomíname narodeniny každého jedného prijímateľa sociálnej služby žijúceho v našom zariadení. celý text

ostatné | 8. 2. 2012 | Autor: Správce Webu

Bariéry 2011 - svet očami zdravotne postihnutých

V našom zariadení funguje okrem iných aj filmový a fotografický krúžok. celý text

ostatné | 11. 1. 2012 | Autor: Správce Webu

Najväčší diktátori sveta & Najväčšie náboženstvá sveta verzus najväčšie sekty

Toto sú názvy prednášok, s ktorými sa prezentoval prijímateľ sociálnej služby Peter POŠIVÁK. Bola to v poradí jeho druhá a tretia prednáška. celý text

ostatné | 9. 1. 2012 | Autor: Správce Webu