Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

Správy

#

Vianočné posedenie s PSS

Vianočné posedenie tímov celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Deň otvorených dverí 2017

Deň otvorených dverí CSS Clementia 2017 celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Štrbské pleso

Celodenný výlet Štrbské pleso
celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

CSS má talent

CSS má talent celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Mariánska hora v Levoči

Mariánska hora celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Rybačka na Sigorde

Rybačka celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Psycho - rehabilitačný týždenný pobyt na Zemplínskej šírave

Týždenný pobyt na šírave celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Ľubovniansky hrad

Ľubovniansky hrad celý text

ostatné | 1. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Sochárske sympózium Prešov – 27.7.2017

Vo štvrtok 27.7.2017 sme boli navštíviť nášho kolegu a zamestnanca Mgr. Mareka Hanudeľa na 9. ročníku sochárskeho sympózia v Prešove. celý text

ostatné | 27. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Oravský hrad

Oravský hrad nás lákal už dlhšiu dobu ako jeden z najkrajších hradov na Slovensku. Dominanta Oravy sa nachádza v dedinke Oravský Podzámok na vysokom brale nad riekou Orava a tak je hrad vidieť už z diaľky. Počasie nám veľmi neprialo, ale nepršalo. Oravský hrad sa delí na horný, stredný a dolný hrad. Horný hrad tvorí najstaršia časť hradu - Citadela, ktorá bola postavená v 13. storočí a slúžila na obranu hradu. Stredný hrad sa skladá z Korvínovho paláca, paláca Jána z Dubovca a obytnej veže. No a dolný hrad, to sú : Turzov palác, kaplnka svätého Michala, západná a východná bašta, budova fary a obranný systém zložený z prvej, druhej a tretej hradnej brány.
celý text

ostatné | 27. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Autosalón Bratislava

AUTOSALÓN 2017
Dvojdňový poznávaco-pobytový zájazd do hlavného mesta Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 21. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Červený kláštor

Dňa 22.06.2017 sme sa zúčastnili 7. ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách KRÍDLA TÚŽBY. Pravidelne v júni sa organizuje prehliadka kultúrnych činnosti „KRÍDLA TÚŽBY“ prijímateľov sociálnych služieb. Okrem bohatého kultúrneho programu, v rámci ktorého vystúpili aj naši klienti sme mali možnosť si kúpiť nejaký suvenír z dielne prijímateľov. Vystúpenie sme si užili a zožali sme veľký potlesk a výhru, čo nás nesmierne potešilo.
Cieľom súťaže je nájsť v sociálnych službách na území PSK poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou mimoriadnosťou, kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, výnimočnými úspechmi, inovatívnymi metódami práce a pod. môžu byť príkladom dobrej praxe v sociálnych službách. celý text

ostatné | 22. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Bardejov

V rámci športovo-turistického klubu, ktorý funguje v našom zariadení, sme sa dňa v mesiaci marec 2017 zúčastnili celodenného výletu v meste BARDEJOV. Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO. Prešli sme sa po pešej zóne, kde sme si pochutnali na dobrej kávičke. Cestovali sme vlakom, pretože prijímateľom sa to veľmi páčilo. S celodennou návštevou mesta boli všetci spokojní a vrátili sa plný nových zážitkov. celý text

ostatné | 31. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Fašiangový deň

Fašiangový deň.

Dňa 24.2.2017 sa konal v našom zariadení „Fašiangový deň plný zábavy a hier“. celý text

ostatné | 24. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Cinemax

Cinemax Prešov: 13.2.2017
V rámci zabezpe č ovania kultútno – spolo č enských aktivít sa klienti tímu č . 2 zú č astnili filmového predstavenia v Cinemax Prešov. Filmové spracovanie ob ľ úbenej knihy W. Bruca Camerona prináša renomovaný režisér Lasse Hallström na plátna kín príbeh „ Psia duša“. Príbeh oddaného chlpá č a, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľ udí u č il smia ť sa a milova ť . celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Výtvarný salón v CSS Clementia

V rámci zabezpečovania kultúrno – spoločenských aktivít sme pre klientov pripravili Výtvarný salón CSS Clementia - 1. ročník. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu