Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Mariánska hora v Levoči

Mariánska hora v Levoči

Mariánska hora

Púť je dôležitou časťou života veriaceho človeka : dokáže nás vytrhnúť z každodenného života a väčšmi otvoriť naše srdce Bohu a duchovnému rozumu.

Dňa 14.09.2017 sme prijali pozvanie na tradičné stretnutie zariadení sociálnych služieb a ľudí s veľkým srdcom na Mariánskej Hore v Levoči. Toto duchovné podujatie zorganizovalo Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok a Rímsko – katolícky farský úrad v Levoči. Tejto aktivity sa zúčastnili aj členovia nášho duchovného spoločenstva „ Cesta“. Cieľom tejto Mariánskej púte bolo pestovať úctu ku kultúrnym a náboženským hodnotám kresťanstva, spoločná modlitba a slávenie svätej omši . Bol to nádherný spôsob ako hľadať Boha spolu s priateľmi z podobných zariadení sociálnych služieb v modlitbe, diskusií, námahe a v radosti..

Neobišli sme ani mesto – Levoča. Po malom občerstvení sme sa vybrali obdivovať jeho zachované kultúrno – historické pamiatky. Program dňa bol pestrý, bohatý, počasie nám prialo a to všetko nás obohatilo o množstvo pekných kultúrno – duchovných zážitkov. 

Dátum vloženia: 19. 9. 2017 10:44
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 5. 2018 8:29
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia