Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Vianočné tímové stretnutia v CSS Clementia

Vianočné tímové stretnutia v CSS Clementia celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vianočné trhy v obci LEMEŠANY

Vianočné trhy v obci LEMEŠANY celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka vianočné trhy Lemešany

Pozvánka vianočné trhy Lemešany celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

S Filmovým klubom na návšteve Vojenského historického múzea vo Svidníku.

S Filmovým klubom na návšteve Vojenského historického múzea vo Svidníku celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výstava Evky Čobejovej

Výstava celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Deň Prešovského samosprávneho kraja 2018 v CSS Clementia Ličartovce

Deň Prešovského samosprávneho kraja 2018 v CSS Clementia Ličartovce celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Duchovné podujatie „ Viera v Pána uzdravuje“

Duchovné podujatie „ Viera v Pána uzdravuje“ celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Rekondično – ozdravovací pobyt Maďarsko 2018

Pobyt našich PSS v Maďarsku celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Biblická olympiáda

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Maľované tričko

Maľovanie obrázkov na tričká celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Nezabudnuteľný deň na Domaši

Nezabudnuteľný deň na Domaši celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
#

PRÁCI ČESŤ! - Sochárske sympózium

PRÁCI ČESŤ! - Sochárske sympózium celý text

ostatné | 27. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Športové hry s kamarátmi z Ako doma, n.o. Prešov

Športové hry celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

„GUĽÁŠ MAJSTER“ – regiónu Šariš 2018

Guľaš majster celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Art Film Košice

ART Film Fest Košice celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Rybolov na Domaši

Rybolov na domaši celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Krídla túžby Spišské podhradie

Krídla túžby Spišské podhradie celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Deň s knihou

Deň s knihou celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Varenie guľášu

Varenie guľášu celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Návšteva v ZSS Ako doma, n. o.,

Návšteva v ZSS Ako doma, n. o., celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Sabinov - Oscarové mesto

Sabinov celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vatra

Opekačka celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Delňa


ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Úsmevy pre Košice

Úsmevy pre Košice celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Teamforming camp

Teamforming camp celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Deň Zdravia

Deň zdravia celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vernisáž

Črepiny fantázie celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Veľkonočná nálada

VEĽKONOČNÁ NÁLADA V CSS CLEMENTIA celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Filmový klub

Videá filmového klubu celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Návšteva reštaurácie Čierny Barón

Návšteva reštaurácie celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná