Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

Vianočné posedenie tímov 2018

Typ: ostatné
Vianočné posedenie tímov 2018

Vianočné prípravy a spoločné posedenie v tímoch

 

Vianoce sú určite pre každého čarokrásne, tešíme sa na ne už niekoľko týždňov predtým a snažíme sa o to, aby sme ich strávili so svojími najbližšími, či v kruhu svojich priateľov a známych. Mnohí naši prijímatelia sociálnej služby trávia Vianoce mimo CSS pri svojej rodine, no mnohí však zostávajú aj počas sviatkov v zariadení. Preto sme si Vianoce spoločne pripravili a spravili o niečo skôr v rámci jednotlivých tímov. Začali sme v pondelok 17.12.2018 s tímom č. 1, ktorí navštívil vianočné trhy v Prešove. Pokračovali sme v utorok 18.12.2018 tímom č. 2 a tímom č. 6, potom v stredu 19.12.2018 tímom č. 5, vo štvrtok 20.12.2018 tímom č. 3 a ukončili v piatok 21.12.2018 tímom č. 4.

Počas týchto dní sme sa snažili priblížiť život tak ako sa to deje v domácnostiach počas Vianoc a spoločne pripravovali chutné dobroty a ľahké občerstvenie. Všetko sme pekne pri stromčeku za príjemných tónov a spevu vianočných kolied zjedli. Každý si samozrejme našiel pod stromčekom drobný darček, či pozornosť a niektorí sa obdarovali aj navzájom. Nechýbali ani vianočné vinšovačky a Vianoce tak u nás trvali o niečo dlhšie, ako je to bežne zvykom a trvali ešte dlho, dlho, dlho....

 

....kolektív zamestnancov CSS.


Vytvorené: 17. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2019 09:42
Autor: Správce Webu