Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

Vianočné trhy v obci LEMEŠANY

Typ: ostatné
Vianočné trhy v obci LEMEŠANY

V sobotu podvečer dňa 15.12.2018 sa CSS Clementia zúčastnilo Vianočných trhov v susednej obci Lemešany. V predajnom stánku naše zariadenie prezentovalo a predávalo výrobky, ktoré s láskou vyrábali v tvorivých dielňach naši prijímatelia sociálnej služby. V celej obci Lemešany vládla sviatočná atmosféra a rozvoniaval vianočný punč. Celá obec bola nádherné vyzdobená a aj počasie sa naladilo vianočne a krásne snežilo.

Ďakujeme všetkým návštevníkom a kupujúcim, ktorí navštívili náš stánok a kúpili si niektorí z našich pekných výrobkov. Už teraz sa prijímatelia a celý kolektív CSS Clementia tešia na ďalšie trhy.

 

V Ličartovciach dňa 17.12.2018

 

kolektív CSS Clementia Ličartovce


Vytvorené: 20. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 12. 2018 14:21
Autor: Správce Webu