Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

BENEFIČNÝ   KONCERT  „Tmavomodrý svet 2019“

BENEFIČNÝ   KONCERT  „Tmavomodrý svet 2019“ celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vianočné trhy

Vianočné trhy celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

KLK trocha inak...

KLK trocha inak... celý text

ostatné | 29. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Benefičný koncert „VEĽA LÁSKY„

Benefičný koncert „VEĽA LÁSKY„ celý text

ostatné | 29. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Deň PSK 2019 v CSS Clementia

Deň PSK 2019 v CSS Clementia celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

VOĽBY NOVEJ RADY OBYVATEĽOV

VOĽBY NOVEJ RADY OBYVATEĽOV celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

„Hmatom za pamiatkami Spiša“

„Hmatom za pamiatkami Spiša“ celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Kačacie hody

Kačacie hody celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Za históriou lietania

Za históriou lietania celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Úžasná planéta zem a naše majestátne Tatry

Úžasná planéta zem a naše majestátne Tatry celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

GRILOVANIE NA OBIŠOVSKOM HRADE

GRILOVANIE NA OBIŠOVSKOM HRADE celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

ŠPORTOVÉ HRY 2019

ŠPORTOVÉ HRY 2019 celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Púť na Mariánsku Horu do Levoče

Púť na Mariánsku Horu do Levoče celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

ŠÍRAVA

ŠÍRAVA celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Biblické stretnutie

Biblické stretnutie celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výstava „ Môj svet“.

Výstava „ Môj svet“. celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

KRÍDLA TÚŽBY V SABINOVE

KRÍDLA TÚŽBY V SABINOVE celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Domaša

DOMAŠA
celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Obdivovali sme 8. div sveta

8. div sveta celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Varenie gulášu v našej záhrade

Varenie gulášu celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Úsmevy pre Košice

Úsmevy pre Košice celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

RYBAČKA NA ŠARIŠI

RYBAČKA NA ŠARIŠI celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Veľkonočné trhy v Lemešanoch

Veľkonočné trhy v Lemešanoch celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výstava unikátnych modelov kamiónov a vláčikov

Výstava modelov kamiónov a vláčikov celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

FAŠIANGOVÁ VESELICA V OBCI

FAŠIANGOVÁ VESELICA V OBCI celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Fašiangy v CSS Clementia Ličartovce

Fašiangy celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Zabíjačkové hody 1

Zabíjačkové hody

Zabíjačkové hody celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

HĽADANIE INŠPIRÁCIÍ

HĽADANIE INŠPIRÁCIÍ celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Bowlingový turnaj

Bowling celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

KLK a super strávený deň s našou pani riaditeľkou

KLK a super strávený deň s našou pani riaditeľkou celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná