Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

Správy

#

Fašiangy v CSS Clementia Ličartovce

Fašiangy celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Zabíjačkové hody 1

Zabíjačkové hody

Zabíjačkové hody celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

HĽADANIE INŠPIRÁCIÍ

HĽADANIE INŠPIRÁCIÍ celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Bowlingový turnaj

Bowling celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

KLK a super strávený deň s našou pani riaditeľkou

KLK a super strávený deň s našou pani riaditeľkou celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Vianočné posedenie

Vianočné posedenie celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu