Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Biblické stretnutie

Biblické stretnutie

Biblické stretnutie

Duchovné spoločenstvo„Cesta“ pripravilo v piatok 23.8.2019 v priestoroch knižnice popoludnie plné duchovného programu, ktorý bol prepojený hudbou, slovom povzbudenia, tvorivým ateliérom – kresbou a výstavkou biblických kníh, časopisova hlavne súťažením.Pozvaní boli všetci, ktorí chceli prispieť dobrou náladou, chuťou si zasúťažiť, či získať nový duchovný zážitok. V priateľskej a sústredenej atmosfére si členovia duchovného spoločenstva „Cesta“, ale aj ostatní záujemcovia mohli formou dotazníkov a obrázkov vzájomne otestovať svoje vedomosti na 9. ročníku Biblickej olympiády, čo bolo jadrom nášho stretnutia.Diplomy a ceny síce získali iba tí na prvých priečkach, ale v skutočnosti sú víťazmi všetci, ktorí si prišli spríjemniť deň a otvorili svoje srdcia Božiemu slovu.

 

Farbulová Zdenka

Dátum vloženia: 27. 9. 2019 7:26
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 9. 2019 7:28
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia