Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Deň PSK 2019 v CSS Clementia

Deň PSK 2019 v CSS Clementia

Deň PSK 2019 v CSS Clementia

Prešovský samosprávny kraj zorganizoval aj tento rok dňa 12.11.2019"Deň Prešovského samosprávneho kraja 2019", ktorý bol tematicky zameraný a ktorým sme si pripomenuli okrúhle jubileum a to 30. výročie Nežnej revolúcie. V tento slávnostný deň sa otvorili brány všetkých inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj.

Aj CSS Clementia Ličartovce patrí pod zriaďovateľskú pôsobnosť Prešovského samosprávneho kraja a preto sme v tento deň otvorili dvere širokej verejnosti a privítali v našom zariadení zvedavých návštevníkov. Program "Dňa PSK 2019" v CSS Clementia začal svätou omšou, ktorú celebroval duchovný otec Ladislav Radvanský, ktorý v našom zariadení pravidelne vykonáva bohoslužby. Týchto bohoslužieb sa v hojnom počte zúčastňujú naši klienti a zamestnanci. Po bohoslužbe si zobrala slovo pani riaditeľka Mgr. Agáta Nirodová, ktorá všetkých prítomných srdečne privítala a v krátkosti prítomných oboznámila s novinkami v našom zariadení, ktoré nastali za uplynulý rok. Zároveň predstavila program, ktorý sme si pre tento sviatočný deň pripravili a v závere všetkých zúčastnených hostí pozvala na malé občerstvenie. Po príhovore pani riaditeľky nasledovalo vystúpenie členov Hudobno-dramatického klubu Radosť, ktorý vystúpil s programom “Potešme srdce spevom.”

Po peknom kultúrnom zážitku a dojemnom vystúpení našich klientov a zamestnancov nasledovalo premietanie krátkeho dokumentu, ktorým sme si zaspomínali a pripomenuli udalosti Nežnej revolúcie. Po premietnutí dokumetu nasledovala prehliadka CSS, ktorá bola spojená s prezentáciou záujmových klubov a tvorivých dielní. Osobitnú pozornosť našich hostí si vyslúžila galéria čierno-bielych fotografií z Nežnej revolúcie, ktorými zamestnanci vyzdobili celú chodbu na prízemí CSS.

Veľkú radosť sme mali z našich najmenších hostí z Materskej a Základnej školy v Ličartovciach. Detičky nám zaspievali, zarecitovali, zatancovali a pri odchode sa pýtali zamestnancov, kedy nás môžu opäť navštíviť.

Ďakujeme všetkým cteným hosťom zaich návštevu a príjemne strávený čas soskvelými ľuďmi a už teraz sa tešíme na ďalší ročník "Dňa PSK 2020".

 

Mgr. Dana Lenártová

Dátum vloženia: 13. 11. 2019 12:35
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 12. 2019 12:41
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia