Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

Fašiangy v CSS Clementia Ličartovce

Typ: ostatné
Fašiangy

Fašiangy – najbujarejšie obdobie z celého roka, obdobie od Troch kráľov až po Popolcovú stredu. Zároveň sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou. 
Samozrejme, fašiangové obdobie sme prežívali aj my zamestnanci a klienti z Centra sociálnych služieb v Ličartovciach. Ako každý rok, ani tentokrát naši klienti z hudobno-dramatického klubu „Radosť“ nelenili a pripravili si pre nás fašiangový program, kde nám priblížili čaro týchto nádherných dní. 
Úvod do slávnostnej nálady priniesol hlásnik, ktorý svojim bubnovaním a hlasným zvolávaním všetkých ľudí, či chudobných alebo bohatých, zdravých, či chorých oznamoval príchod fašiangov. Svojimi vinšami, piesňami a spevom nám spestrili a priblížili čaro týchto nádherných fašiangových dní. Fašiangový program nám obohatili aj naši štyria kolegovia folklórnym tancom, ktorý k fašiangom neodmysliteľne patrí.
Kuchári nám šišky prichystali, 
aby sme sa v tento deň ešte lepšie mali. 
Pani riaditeľka pozvanie na náš program prijala, 
aj si na ňom troška zatancovala. 
Že nám z vystúpenia radosť a dobrá nálada zostala, 
po olovrante diskotéka pokračovala. 
Nôžky sa nám zvŕtali 
a srdcia nám spievali...

„Od fašiang do Veľkej noci vinšujem vám kratšej noci, cez deň slnka teplého a zdravíčka pevného.“

 

Kliknutím na odkaz si môžete pozrieť video z vystúpenia.

https://www.youtube.com/watch?v=XXnb9_bf4s8&feature=youtu.be


Vytvorené: 26. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2019 08:15
Autor: Správce Webu