Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

HĽADANIE INŠPIRÁCIÍ

Typ: ostatné
HĽADANIE INŠPIRÁCIÍ

Dňa 7.2.2019 sa uskutočnila návšteva Šarišskej galérie v Prešove v ktorej vystavovala Akademická maliarka Anna Hausová, výstava mala názov RETROSPEKTÍVA. Výstava demonštruje individuálny príbeh umeleckého zrenia v obdobiach autorky.  Na tejto výstave sa zúčastnilo deväť našich klientov, prevažne všetci aktívne tvoriaci v našej kreatívnej dielni. Anna Hausová patrí jednoznačne k najzaujímavejším východoslovenským výtvarníčkam posledných desaťročí. Výstava bola veľmi podnetná a inšpiratívna aj pre našich klientov, odchádzali sme plní dojmov a umeleckých zážitkov. Pred Galériou sme na soche mesta z vtáčej perspektívy pozreli ako vyzeralo mesto Eperieš v dávnych dobách. Tieto zážitky sme si potvrdili aj pri kávičke a vybrali sme sa spokojný na vlak, na malú stanicu okolo Agátu, cez prechod okolo požiarnikov, Platanu a pekárni.   

Krátke video z návštevy Šarišskej galérie v Prešove si môžete pozrieť na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=77h7J0kcFfo&feature=youtu.be

 

Mgr. Marek Hanudeľ

 


Vytvorené: 11. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 2. 2019 08:24
Autor: Správce Webu