Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

KLK a super strávený deň s našou pani riaditeľkou

Typ: ostatné
KLK a super strávený deň s našou pani riaditeľkou

Piatky sú pre mnohých skoro začiatok víkendu, teda aj možného oddychu, no pre členov Klubu labužníkov a kulinárov sú piatky pracovné, kedy ideme naplno a určite neoddychujeme. Nielen pre seba, ale takmer vždy aj pre ostatných prijímateľov sociálnej služby pripravujú členovia tohto klubu chutné jedlá, či maškrty, ktoré si naplánujú vopred podľa vlastného výberu a momentálnej chute na niečo fajnové. V piatok 18.1.2019 si členovia klubu spoločne s našou pani riaditeľkou naplánovali navariť "Pirohy s hríbkovou omáčkou", ktoré sa podarili a chutili všetkým, ktorí ich prišli do miestnosti Sociálnej rehabilitácie ochutnať. O tom, že naozaj chutili svedčali v závere varenia prázdne misky. Zručnosť, ktorú nám predviedla pani riaditeľka pri "lipkaní" pirohov prekonal len málokto z členov klubu, no naučila ich to ako najlepšie vedela a pirohy sa nerozvarili. Počas celého dopoludnia sme spoločne zažili kopec srandy, vôňa masla, spraženej cibuľky sa šírila po celom zariadení a lákala všetkých prísťmedzi nás. Navzájom sme sa naučili opäť niečo nové a aj napriek menšej únave sme mali za sebou jeden pekný deň. Určite si to ešte s pai riaditeľkou zopakujeme.

 

členovia Klubu labužníkov a kulinárov


Vytvorené: 19. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2019 08:41
Autor: Správce Webu