Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Vianočné trhy

Vianočné trhy

Vianočné trhy

Aj tento rok sme prijali pozvanie a s radosťou sme sa zúčastnili vianočných trhov, ktoré sa konali 05.12.2019 v Centre sociálnych služieb Vitavitalis v Prešove. Po úvodnom slove  riaditeľky Mgr. Ivety Nemčíkovej a pána poslanca PaedDr. Miroslava Benka, MBA vystúpili s krátkym vianočným  programom klienti z CSS Vitavitalis. Počas celého dopoludnia sme prezentovali výrobky našich  klientov, ktoré sa vyrobili v tkáčskej, stolárskej a kreatívnej dielni.

Mgr. Miriam Lipková

Daniela Brunnerová

Zuzana Slebodníková

Dátum vloženia: 6. 12. 2019 11:52
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 12. 2019 11:55
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia