Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

VOĽBY NOVEJ RADY OBYVATEĽOV

VOĽBY NOVEJ RADY OBYVATEĽOV

VOĽBY NOVEJ RADY OBYVATEĽOV

V CSS Clementia sa dňa 25.10.2019 uskutočnili už šieste voľby, pri ktorých si klienti mohli zvoliť svojich nových zástupcov za členov do Rady obyvateľov. Funkčné obdobie novozvolenej rady sa začalo dňa 01.11.2019 a skončí sa dňa 31.10.2020.  Klienti CSS Clementia si aj tento rok mohli vybrať svojich zástupcov a zvoliť z nich piatich členov rady, ktorí budú po celý rok hájiť ich záujmy, zaoberať sa ich požiadavkami a návrhmi na zlepšenie života v našom zariadení. Účasť na voľbách do Rady obyvateľov bola slušná a signalizuje, že o voľby je z roka na rok čoraz väčší záujem. Klienti si tentokrát  vyberali z desiatich záujemcov, ktorí sa rozhodli kandidovať v týchto voľbách.

A ako dopadli voľby?

Je mi veľkou cťou predstaviť Vám nových členov Rady obyvateľov na rok 2020. 

Najväčší počet hlasov získal vo voľbách staronový člen a zároveň predseda rady p. Peter Pošivák, ktorý získal 38 hlasov a obhájil svoje predsedníctvo v Rade obyvateľov. Na druhom mieste skončil p. Jozef Strišovský s počtom hlasov 27.  Tretí skončil s počtom hlasov 23 p. Róbert Pančura. Na štvrtom mieste sa umiestnil Mgr. Igor Macej, ktorý získal 17 hlasov. Piate miesto patrí p. Viliamovi Bilému so 16 platnými hlasmi.

Na Veľkej komunite konanej dňa 07.11.2019 bola nová Rada obyvateľov slávnostne uvedená do funkcie a pani riaditeľka všetkým zvoleným členom zablahoželala a odovzdala nové menovacie dekréty.

Na záver mi dovoľte malú rekapituláciu:

Nová Rada obyvateľov na rok 2020 bude pracovať v tomto zložení:

Peter Pošivák – predseda

Jozef Strišovský – člen

Róbert Pančura – člen

Mgr. Igor Macej – člen

Viliam Bilý – člen.

Želám členom novej rady veľa síl a elánu do práce a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Mgr. Dana Lenártová

Dátum vloženia: 28. 10. 2019 12:13
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 12. 2019 12:35
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia