Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

Zabíjačkové hody

Typ: ostatné
Zabíjačkové hody 1Zabíjačkové hody

Fašiangové obdobie je spojené s množstvom tradícií, ktoré sa dodržiavajú aj v tejto modernej a uponáhľanej dobe. Jednou z tradícií charakteristických pre toto  obdobie plné veselíc a dobrého jedla je aj tradičná zabíjačka a s ňou spojené zabíjačkové hody.

                V našom CSS Clementia sa dňa 11.02.2019 uskutočnili  „Zabíjačkové hody“, ktoré do nášho zariadenia vniesli voňavú a chutnú fašiangovú atmosféru. Prijímatelia sociálnych služieb mali možnosť si pochutiť na tradičných jedlách a pripomenúť si tak zážitky spojené s detstvom či mladosťou. Obdobie fašiangov nekončí, a tak sa už teraz tešíme na ďalšie gastronomické, ale aj kultúrne podujatia spojené s týmto obdobím.


Vytvorené: 19. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 2. 2019 11:25
Autor: Správce Webu