Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

Správy

#

CLEMENTÍNSKE   KOLO   BIBLICKEJ   SÚŤAŽE

CLEMENTÍNSKE   KOLO   BIBLICKEJ   SÚŤAŽE celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Bio varenie - Obišovský hrad

Bio varenie celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Kreatívne tričko

Kreatívne tričko 2020 celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Práca v klube

Bylinkárium

Práca v dielni
Zber húb
Zber a sušenie byliniek celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Pri guľáši vešelo...

Pri guľáši vešelo... celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Niet nad guľáš

Niet nad guľáš celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rúška 2020

rúška celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Fašiangová veselica v obci 2020

Fašiangy celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Varenie „EinTopf“

Varenie „EinTopf“ celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Fašiangy v našej Clementii

Fašiangy v Clementii celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Tradície na tanieri

Tradície na tanieri celý text

ostatné | 6. 2. 2020 | Autor: Správce Webu