Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

CLEMENTÍNSKE   KOLO   BIBLICKEJ   SÚŤAŽE

CLEMENTÍNSKE   KOLO   BIBLICKEJ   SÚŤAŽE

CLEMENTÍNSKE   KOLO   BIBLICKEJ   SÚŤAŽE

 

Roku Božieho slova sme mu venovali väčšiu pozornosť a bol vítanou príležitosťou prehlbovať náš záujem o Sväté písmo. Na pravidelných pondelkových  stretnutiach duchovného spoločenstva Cesta v našej Clementii sme čas venovali modlitbe, meditácii, brali sme do ruky Bibliu, ponárali sme sa do sveta s cieľom nájsť v sebe to božské. Hľadali sme relax pre dušu i telo. Dňa 10.9.2020 boli pozvaní veriaci klienti v každom veku na 10.ročník Biblickej olympiády. Všetci sa mohli presvedčiť, aké plody im priniesli tieto duchovné aktivity. Otázky v testoch boli zamerané na múdrosti a pravdy z Biblie, ale aj na kresťanské aktuality. Atmosféra súťaže bola príjemná. Zaujímavosťou bolo, že test bol pripravený aj pre inštruktorku Zdenku, ktorú klient Peter následne obdaroval, potešil diplomom a krásnym Pápežským svätým ružencom. Nedalo mi, aby som nespomenula aspoň mená klientov, ktorí sa každoročne umiestňujú na prvých priečkach tejto súťaže. Patrí sem Peter, Milan a Marek. Po skončení súťaže nastala radosť z pekných cien, sladkých odmien a rozhovore pri kávičke. Veríme, že dotyk Božieho slova ešte dlho zostane v srdciach súťažiacich, ktorým patrí veľká vďaka.

 

      Zdenka Farbulová

Dátum vloženia: 11. 9. 2020 13:01
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 9. 2020 13:17
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia