Navigácia

Obsah

Aktivity CSS

Naše zariadenie CSS v Ličartovciach poskytuje pre klientov okrem iného aj pobytovú formu sociálnej služby. Sociálna služba je v CSS realizovaná v zmysle platnej legislatívy (napr. prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb).

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností úsekom sociálnej práce a ergoterapie v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

Týždenné a mesačné plány obsahujú časové harmonogramy manuálne orientovaných činností a to: pracovnú terapiu v exteriéri a interiéri zariadenia, ergoterapeutické činnosti v drevárskej, tkáčskej a krajčírskej dielni a  činností zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov : biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické rozhovory, bohoslužby.

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno – spoločenské a oddychovo - relaxačné akcie realizované v zariadení ako aj mimo neho.

Správy

#

Clementínska Biblická olympiáda

Clementínska Biblická olympiáda celý text

ostatné | 7. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Horúci deň na Domaši

Horúci deň na Domaši
celý text

ostatné | 19. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Pohoda s vôňou byliniek a príjemnými melódiami

Pohoda s vôňou byliniek a príjemnými melódiami celý text

ostatné | 19. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
#

ŠPACÍRKA KU DVOM DUBOM

ŠPACÍRKA KU DVOM DUBOM celý text

ostatné | 13. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Netradičné varenie v prírode

Netradičné varenie v prírode celý text

ostatné | 21. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Tradičné zapálenie vatry spojené s opekačkou.

Tradičné zapálenie vatry spojené s opekačkou. celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Deň Zeme v CSS

Deň Zeme v CSS celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Jarné upratovanie v našej záhrade

Jarné upratovanie v našej záhrade celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Druhé kolo očkovania v CSS Clementia

Druhé kolo očkovania v CSS Clementia celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Prvé kolo očkovania v CSS Clementia

Prvé kolo očkovania v CSS Clementia celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Maľovanie kraslíc

Maľovanie kraslíc celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Renovácia starého nábytku

Renovácia celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Šišky ako fašiangová dobrota

Šišky ako fašiangová dobrota celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor: Správce Webu