Obsah

Spoločenská miestnosť

Spoločenská miestnosť a ostatné priestory na vykonávanie činností s PSS

Legenda:
1.: Biblioterapia
2.: Spoločenská miestnosť
3. - 5.: Príprava kultúrnych programov
6.: Priestory na vykonávanie bohoslužieb