Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

„ VEĽKÉ   VÍŤAZSTVO“

„ VEĽKÉ   VÍŤAZSTVO“

„VEĽKÉ   VÍŤAZSTVO“

Veľká noc je pre kresťanov najvýznamnejší sviatok roka, počas ktorého si pripomíname umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Je to krásny sviatok plný radosti a nádeje, jarnej pohody a krásy.Toto veľkonočné obdobie sme si pripomenuli aj v našej Clementii.

Členovia nášho hudobno-dramatického klubu RADOSŤ pripravili hudobno-poetické  veľkonočné pásmo„ VEĽKÉ   VÍŤAZSTVO“, v ktorom vyzdvihli kresťanské zvyky a  ľudové tradície.  Zazneli piesne chvál a nádeje za doprovodu gitary. Milé, veselé, veľkonočné vinše a celá tá atmosféra priniesli nám všetkým radosť, nádej pre zajtrajšok, sviatočnú pohodu i pohladenie pre dušu.

V závere nášho predveľkonočného stretnutia sme si zapriali, nech príchod jari a nádej veľkonočného rána prinesie nové svetlo a radosť do ďalších dní. 

 

Zdenka Farbulová

                                                                                                          Jana Tomášová     

Dátum vloženia: 19. 4. 2022 11:43
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 4. 2022 10:30
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia