Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Zlatá bohyňa z Rio Beni

Zlatá bohyňa z Rio Beni

Zlatá bohyňa z Rio Beni

V Retro kino klube sme sa rozhodli názorne ukázať, ako vznikajú dabované filmy a overiť si, či dokážeme niečo také vytvoriť. Pre ukážku sme vybrali západonemecký dobrodružný film Die goldene Gottin vom Rio Beni, ktorý vznikol v roku 1964 a nebol uvedený v slovenskom ani v českom znení. Po preklade dialógov a pripravení scenára, sme k spolupráci prizvali členov Dramatického klubu. Na odporúčanie a po hlasových skúškach, sme vybrali spomedzi „hercov“ dramatického klubu Evku Čobejovú, Mgr. Igora Maceja, Maroša Kovalského a Petra Pošiváka.

 

V utorok 13. júna o 12:30 hodine, boli pozvaní prijímatelia sociálnej služby na premiéru filmu Zlatá bohyňa z Rio Beni v slovenskom znení. Všetci účinkujúci boli v očakávaní, ako to príjmu ich kamaráti a akú odozvu zanechá prvý dabing vyrobený Retro kino klubom. Že ide o slávnostné uvedenie filmu, bolo zrejmé všetkým. Veď už pri vstupe do kinosály, bol každému návštevníkovi podaný balíček s pop-cornom.

 

Ak chcete vedieť, ako to „naši dabingoví herci“ zvládli, pozrite si krátku ukážku, ktorú nájdete na internetovej  adrese: 

https://www.youtube.com/watch?v=UigwTE2d7G4&t=4s

 

 Mgr. Miroslav Kuľha

Mgr. Peter Červeňák

Dátum vloženia: 14. 6. 2023 10:39
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 7. 2023 10:42
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia