Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.08.2020

Zmluva o podmienkach spolupráce

16/20

Neuvedené

VaV Akademy s.r.o.

CSS Clementia

07.08.2020

Dohoda o príležitostnom spoločnom VO

15/20

bez ceny

Prešovský samosprávny kraj

CSS Clementia

16.07.2020

Kúpna zmluva

14/20

12 891,60 EUR

CORTEC s.r.o.

CSS Clementia

09.07.2020

Zmluva o dielo

13/20

3 240,00 EUR

AUTOCONT, s.r.o.

CSS Clementia

09.07.2020

Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy...

12/20

1 030,80 EUR

CSS Clementia

Prešovský samosprávny kraj

29.05.2020

Zmluva na dodanie tovaru

11/20

podľa dodaného tovaru

Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš

CSS Clementia

24.04.2020

Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet

10/20

0,00 EUR

VÚB, a.s.

CSS Clementia

21.02.2020

Poistná zmluva

09/20 - 11-416842

1 489,48 EUR ročne

Union poisťovňa, a.s.

CSS Clementia

14.02.2020

Poistná zmluva

08/20 - 78900928

784,86 EUR ročne

Union poisťovňa, a.s.

CSS Clementia

04.02.2020

Zmluva na dodanie tovaru

07/20

0,00 EUR podľa dodaného tovaru

ŠOPEX, s.r.o.

CSS Clementia

31.01.2020

Zmluva na dodanie tovaru

06/20

podľa dodaného tovaru

GAZDOVIA s.r.o.

CSS Clementia

31.01.2020

Zmluva na dodanie tovaru

05/20

podľa dodaného tovaru

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

31.01.2020

Zmluva na dodanie tovaru

04/20

podľa dodaného tovaru

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

27.01.2020

Zamestnávateľská zmluva

03/20

Neuvedené

STABILITA d.d.s., a.s.

CSS Clementia

24.01.2020

Zamestnávateľská zmluva

02/20

Neuvedené

AXA d.d.s., a.s.

CSS Clementia

02.01.2020

Zamestnávateľská zmluva

01/20

Neuvedené

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

CSS Clementia

30.12.2019

Zmluva o zbere, zvoze a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

21/19

podľa počtu vývozov

FÚRA, s.r.o.

CSS Clementia

30.12.2019

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

20/19

55,00 EUR/jedno vyprázdnenie jednej nádoby bez DPH

Marius Pedersen, a.s.

CSS Clementia

30.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

19/19

podľa prílohy č.2 k zmluve

BTS-PO, s.r.o.

CSS Clementia

06.11.2019

Zmluva o dielo

15/19

7 604,56 EUR sedemtisícšestoštyrieur a päťdesiatšesťcentov

CSS Clementia

Marav, s.r.o.

31.05.2019

Zmluva na dodanie tovaru

13/19

podľa dodaného tovaru

Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš

CSS Clementia

27.05.2019

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

14/19

Neuvedené

CSS Clementia

Agentúra Jaspis, s.r.o.

05.04.2019

Dohoda

12/19

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj

CSS Clementia

08.03.2019

Zmluva o dielo

11/19

7 996,00 EUR

Marav, s.r.o.

CSS Clementia

19.02.2019

Poistná zmluva

10/19

1 854,10 EUR

Komunálna poisťovňa

CSS Clementia

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: