Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č.25/2021

DZ 01/21

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Nadácia SPP

CSS Clementia

27.05.2021

Zmluva na dodanie tovaru

07/21

podľa dodaného tovaru

Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš

CSS Clementia

21.05.2021

Zmluva o podmienkach spolupráce č. OČ RPZ/PO/21/05/2021/10/AKA

06/21

bezodplatne

VaV Akademy s.r.o.

CSS Clementia

29.01.2021

Zmluva na dodanie tovaru

05/21

podľa dodaného tovaru

ŠOPEX, s.r.o.

CSS Clementia

29.01.2021

Zmluva na dodanie tovaru

04/21

podľa dodaného tovaru

GAZDOVIA s.r.o.

CSS Clementia

29.01.2021

Zmluva na dodanie tovaru

03/21

podľa dodaného tovaru

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

29.01.2021

Zmluva na dodanie tovaru

02/21

podľa dodaného tovaru

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

07.01.2021

Zmluva o dodávke plynu

01/21

podľa odberu

SPP, a.s.

CSS Clementia

23.12.2020

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

22/20

podľa počtu vývozov

Marius Pedersen, a.s.

CSS Clementia

23.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

21/20

3 880,00 EUR

BTS-PO, s.r.o.

CSS Clementia

21.12.2020

Zmluva o zbere, zvoze a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20/20

podľa odberu

FÚRA, s.r.o.

CSS Clementia

08.12.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

19/20

podľa odberu

Energie2, a.s.

CSS Clementia

25.11.2020

Poistná zmluva

18/20

115,00 EUR

CSS Clementia

Union poisťovňa, a.s.

05.11.2020

Zmluva o dielo

17/20

6 925,50 EUR

MPO, s.r.o.

CSS Clementia

28.10.2020

Poistná zmluva

dodatok k 09/20

1 597,88 EUR tisícpäťstodeväťdesiatsedem EUR 88 centov / ročne

Union poisťovňa, a.s.

CSS Clementia

19.10.2020

Darovacia zmluva

DZ 01/20

500,00 EUR

CSS Clementia

HARTMANN-RICO spol. s r.o.

31.08.2020

Zmluva o podmienkach spolupráce

16/20

Neuvedené

VaV Akademy s.r.o.

CSS Clementia

07.08.2020

Dohoda o príležitostnom spoločnom VO

15/20

bez ceny

Prešovský samosprávny kraj

CSS Clementia

16.07.2020

Kúpna zmluva

14/20

12 891,60 EUR

CORTEC s.r.o.

CSS Clementia

09.07.2020

Zmluva o dielo

13/20

3 240,00 EUR

AUTOCONT, s.r.o.

CSS Clementia

09.07.2020

Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy...

12/20

1 030,80 EUR

CSS Clementia

Prešovský samosprávny kraj

29.05.2020

Zmluva na dodanie tovaru

11/20

podľa dodaného tovaru

Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš

CSS Clementia

24.04.2020

Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet

10/20

0,00 EUR

VÚB, a.s.

CSS Clementia

21.02.2020

Poistná zmluva

09/20 - 11-416842

1 489,48 EUR ročne

Union poisťovňa, a.s.

CSS Clementia

14.02.2020

Poistná zmluva

08/20 - 78900928

784,86 EUR ročne

Union poisťovňa, a.s.

CSS Clementia

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: