Navigácia

Obsah

Centrum sociálnych služieb Clementia

Adresa:

Ličartovce 287

082 03 pošta Lemešany

 

maildsslicartovce@gmail.com

tel.: 051/ 79 31 722, 74 99 972

IČO: 00691992

DIČ: 2021303064

 

Mgr. Agáta Nirodová

riaditeľka CSS Clementia

životopis (pdf)

051/79 31 722, kl. 16

 

Mgr. Dana Lenártová

vedúci úseku starostlivosti o klienta - koordinátor sociálnej rehabilitácie

051/79 31 722, kl. 24

 

Mgr. Daniela Kuľhová

vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky - ekonóm

051/79 31 722, kl. 11

 

Tatiana Scholtésová

vedúci úseku stravovacej prevádzky

051/79 31 722, kl. 21