Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

2% Dane z príjmov

Občianske združenie

Občianske združenie „Ľudia podpory“

Pri CSS Clementia pracuje občianske združenie Ľudia podpory, ktoré zariadeniu pomáha pri jeho hlavnej činnosti a spolupracuje pri realizácii rôznych aktivít v zariadení, ale aj mimo neho.

Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, informačnú a čitateľskú gramotnosť, prispievať ku zvýšeniu kvality života, napomáhať k skvalitňovaniu rekreačnej a športovej činnosti, zdravotnej a sociálnej starostlivosti u občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Jeho hlavným poslaním je rozvoj osobnosti týchto občanov, poskytnutie podpory a príležitosti na sebarealizáciu a vytváranie podmienok na plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti. Za týmto účelom združenie podporuje CSS Clementia a zameriava sa najmä na:

  • organizovanie športových, kultúrnych rekreačných a spoločenských podujatí, zameraných najmä na rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu a prevenciu nežiaducich spoločenských javov, podporu zdravého životného štýlu,
  • organizovanie relaxačno-rehabilitačných pobytov,
  • motivácia k tvorivej činnosti - iniciovanie zriaďovania tvorivých dielní, workschopov, súťaží,  zabezpečovaní výstavy prác, vyvíjanie činností k získavaniu sponzorských, finančných a materiálnych darov a príspevkov pre občianske združenie a pod..

Občianske združenie kooperovalo a finančne podporilo niektorých klientov CSS pri účasti na rôznych kultúrnych akciách, či psychorehabilitačných pobytoch na Slovensku a v zahraničí. Rovnako finančne podporuje CSS aj pri jeho propagácii.

Pokiaľ Vás oslovila činnosť tohto združenia a pociťujete potrebu pomôcť, môžte nás podporiť prostredníctvom zaslania finančného daru na č. ú. SK85 0900 0000 0050 8139 4592 alebo poukázaním sumy vo výške 2% zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb. Na poukázanie prikladáme nižšie uvedené tlačivá: vyhlásenie a potvrdenie.

Ďakujeme

Duševné zdravie

Informácie

Sociálne siete

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt

CSS Clementia
Ličartovce 287
082 03 pošta Lemešany
tel.: 051/ 79 31 722, 79 31 778, 79, 74 999 72
mail: 
dsslicartovce@gmail.com 

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia