Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Aktivity 2017

Vianočné posedenie s PSS

Vianočné posedenie s PSS

Dátum: 21. 12. 2017

Vianočné posedenie tímov

Deň otvorených dverí 2017

Deň otvorených dverí 2017

Dátum: 12. 12. 2017

Deň otvorených dverí CSS Clementia 2017

Štrbské pleso

Štrbské pleso

Dátum: 30. 10. 2017

Celodenný výlet Štrbské pleso

CSS má talent

CSS má talent

Dátum: 23. 10. 2017

CSS má talent

Mariánska hora v Levoči

Mariánska hora v Levoči

Dátum: 19. 9. 2017

Mariánska hora

Rybačka na Sigorde

Rybačka na Sigorde

Dátum: 4. 9. 2017

Rybačka

Psycho - rehabilitačný týždenný pobyt na Zemplínskej šírave

Psycho - rehabilitačný týždenný pobyt na Zemplínskej šírave

Dátum: 4. 9. 2017

Týždenný pobyt na šírave

Ľubovniansky hrad

Ľubovniansky hrad

Dátum: 1. 8. 2017

Ľubovniansky hrad

Sochárske sympózium Prešov – 27.7.2017

Dátum: 27. 7. 2017

Vo štvrtok 27.7.2017 sme boli navštíviť nášho kolegu a zamestnanca Mgr. Mareka Hanudeľa na 9. ročníku sochárskeho sympózia v Prešove.

Oravský hrad

Dátum: 27. 7. 2017

Oravský hrad nás lákal už dlhšiu dobu ako jeden z najkrajších hradov na Slovensku. Dominanta Oravy sa nachádza v dedinke Oravský Podzámok na vysokom brale nad riekou Orava a tak je hrad vidieť už z diaľky. Počasie nám veľmi neprialo, ale nepršalo. Oravský hrad sa delí na horný, stredný a dolný hrad. Horný hrad tvorí najstaršia časť hradu - Citadela, ktorá bola postavená v 13. storočí a slúžila na obranu hradu. Stredný hrad sa skladá z Korvínovho paláca, paláca Jána z Dubovca a obytnej veže. No a dolný hrad, to sú : Turzov palác, kaplnka svätého Michala, západná a východná bašta, budova fary a obranný systém zložený z prvej, druhej a tretej hradnej brány.

Autosalón Bratislava

Dátum: 21. 7. 2017

AUTOSALÓN 2017
Dvojdňový poznávaco-pobytový zájazd do hlavného mesta Slovenskej republiky.

Červený kláštor

Dátum: 22. 6. 2017

Dňa 22.06.2017 sme sa zúčastnili 7. ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách KRÍDLA TÚŽBY. Pravidelne v júni sa organizuje prehliadka kultúrnych činnosti „KRÍDLA TÚŽBY“ prijímateľov sociálnych služieb. Okrem bohatého kultúrneho programu, v rámci ktorého vystúpili aj naši klienti sme mali možnosť si kúpiť nejaký suvenír z dielne prijímateľov. Vystúpenie sme si užili a zožali sme veľký potlesk a výhru, čo nás nesmierne potešilo.
Cieľom súťaže je nájsť v sociálnych službách na území PSK poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou mimoriadnosťou, kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, výnimočnými úspechmi, inovatívnymi metódami práce a pod. môžu byť príkladom dobrej praxe v sociálnych službách.

Bardejov

Dátum: 31. 3. 2017

V rámci športovo-turistického klubu, ktorý funguje v našom zariadení, sme sa dňa v mesiaci marec 2017 zúčastnili celodenného výletu v meste BARDEJOV. Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO. Prešli sme sa po pešej zóne, kde sme si pochutnali na dobrej kávičke. Cestovali sme vlakom, pretože prijímateľom sa to veľmi páčilo. S celodennou návštevou mesta boli všetci spokojní a vrátili sa plný nových zážitkov.

Fašiangový deň

Dátum: 24. 2. 2017

Fašiangový deň.

Dňa 24.2.2017 sa konal v našom zariadení „Fašiangový deň plný zábavy a hier“.

Cinemax

Dátum: 13. 2. 2017

Cinemax Prešov: 13.2.2017
V rámci zabezpe č ovania kultútno – spolo č enských aktivít sa klienti tímu č . 2 zú č astnili filmového predstavenia v Cinemax Prešov. Filmové spracovanie ob ľ úbenej knihy W. Bruca Camerona prináša renomovaný režisér Lasse Hallström na plátna kín príbeh „ Psia duša“. Príbeh oddaného chlpá č a, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľ udí u č il smia ť sa a milova ť .

Výtvarný salón v CSS Clementia

Dátum: 10. 2. 2017

V rámci zabezpečovania kultúrno – spoločenských aktivít sme pre klientov pripravili Výtvarný salón CSS Clementia - 1. ročník.

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia