Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

Dňa 1.4.2019 nadobudla účinnosť "Smernica PSK k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

Úlohy zodpovednej osoby, podľa zákona č. 54/2019 Z. z. a tejto Smernice pre zamestnávateľov, ktorými sú PSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní hlavný kontrolór PSK.

Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 08001 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: "Oznámenie - protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ".

Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby opsc@vucpo.sk.

Duševné zdravie

Informácie

Sociálne siete

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kontakt

CSS Clementia
Ličartovce 287
082 03 pošta Lemešany
tel.: 051/ 79 31 722, 79 31 778, 79, 74 999 72
mail: 
dsslicartovce@gmail.com 

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia