Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

O nás

Centrum sociálnych služieb Clementia sa nachádza v Obci  Ličartovce, ktorá  leží v údolí rieky Torysy  na styku Košickej kotliny s východným okrajom Šarišskej vrchoviny.

Clementia v latinčine znamená ľudia alebo ľudskosť, čo vystihuje pre koho služby poskytujeme, s akým prístupom sa stotožňujeme a zároveň poukazuje na niektoré ciele nášho zariadenia.

V súčasnosti zabezpečuje chod zariadenia 60 zamestnancov s jednoznačnou víziou neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb vo všetkých oblastiach života s prihliadaním na individuálne potreby jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb.

Kapacita zariadenia je pre 80 prijímateľov sociálnej služby, v domove sociálnych služieb 20 a v špecializovanom zariadení pre 60 prijímateľov. Špecializované zariadenie je určené pre cieľovú skupinu fyzických osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je schizofrénia.

 

Niečo z našej histórie

Zariadenie začalo s poskytovaním sociálnych služieb 1. septembra 1966, kedy Okresným národným výborom v Prešove, bol zriadený Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých, ktorý sídlil v neúčelovej stavbe, v kaštieli z 18. storočia.

V roku 1998 sa ukončila nadstavba a dostavba zariadenia , ktorá je architektonicky pričlenená k jestvujúcemu objektu a spolu s pôvodnými stavbami, parkom a ovocným sadom vytvára estetický komplex. Na kaštieľ, ktorý je kultúrnou pamiatkou, si v rámci reštitúcií uplatnili nárok oprávnené osoby.

Ako samostatný právny subjekt vznikol Domov sociálnych služieb v Ličartovciach (predtým Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov) na základe zriaďovacej listiny s účinnosťou od 1.1.1991.

S účinnosťou od 1.7.2002 je Domov sociálnych služieb v Ličartovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Vzhľadom na skutočnosť, že zariadenie od roku 2009 poskytuje dve sociálne služby, a to v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení so špecializáciou na schizofréniu, bol zmenený názov organizácie na Centrum sociálnych služieb Clementia s účinnosťou od 1.1.2012.

Duševné zdravie

Informácie

Sociálne siete

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kontakt

CSS Clementia
Ličartovce 287
082 03 pošta Lemešany
tel.: 051/ 79 31 722, 79 31 778, 79, 74 999 72
mail: 
dsslicartovce@gmail.com 

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia