Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Aktivity 2012

2. ročník „Biblická olympiáda"

Dátum: 31. 12. 2012

Už po druhýkrát sme spoločnými silami pripravili pre našich prijímateľov sociálnej služby ďalší ročník Biblickej olympiády pod vedením ergoterapeutky p. Farbulovej Zdenky.

X. ročník majstrovstiev Šarišskej župy vo varení guľášu

Dátum: 31. 12. 2012

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady.

Festival kultúrnych činností prijímateľov ZSS

Dátum: 31. 12. 2012

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady.

Beseda: „Prešovský kraj – náš kraj"

Dátum: 31. 12. 2012

Aj tento mesiac si pre prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia pripravil zaujímavú besedu ergoterapeut p. Páter Daniel, ktorý chcel priblížiť tým, ktorí nepoznajú náš región všetko možné.

Veľkonočné sviatky v našom zariadení

Dátum: 31. 12. 2012

Tak ako v mnohých domácnostiach, tak aj v našej kuchyni sme sa snažili pripraviť našim prijímateľom vždy chutné jedlá. Aj počas väčších sviatkov to nebýva inak.

Druhé výročie FaF krúžku

Dátum: 31. 12. 2012

V rámci tohto krúžku sú každý týždeň premietané filmy s inou tematikou.

Kačacie hody v CSS Clementia v Ličartovciach

Dátum: 17. 10. 2012

Sezóna husacích a kačacích hodov je v plnom prúde. Pochutnať si na nich môžete doma či v reštauráciách. Prijímatelia centra sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach však takúto možnosť nemajú, preto sme im tento gurmánsky zážitok pripravili v zariadení. Kačací vývar, zemiakové lokše, červená kapusta, pečené kačacie stehno, orechové a makové záviny to bolo obedové menu, na ktorom si pochutnali 17. októbra. Pracovníci stravovacieho úseku im pripravili obed, ktorý všetkým chutil. Pre prijímateľov to bol zážitok, ktorý im osviežil pobyt v zariadení.

Návšteva múzea letectva v Košiciach

Dátum: 10. 8. 2012

My ľudia sme jedineční, no dosť odlišní vo svojom správaní, obliekaní, komunikovaní a hlavne nás zaujímajú rozdielne veci. No sú aj takí, ktorí majú rovnaké záujmy, či koníčky a niektorí naši prijímatelia sociálnej služby majú radi stroje, mechanizmy a tiež aj lietadlá.

Rekondično-ozdravovací pobyt Zemplínska Šírava

Dátum: 30. 7. 2012

Každý človek si potrebuje aspoň na istý čas trocha oddýchnuť a zmeniť prostredie, v ktorom sa pohybuje každodenne, zrelaxovať niekde na príjemnom mieste a nabrať nových síl. Samozrejme je to najideálnejšie počas krásnych slnečných dní, pri vode a s ľuďmi ktorých máme radi.

ZOO Košice

Dátum: 25. 7. 2012

Teplé letné počasie doprialo aj našim PSS častejšie vyjsť do prírody, mimo zariadenie a vidieť niečo zaujímavé aj počas tohto letného a niekedy až priam horúceho mesiaca. Počkali sme na mierne ochladenie a poďho do blízkej ZOO pri Košiciach.

Životné jubileum 60. rokov – p. Karlík Ján

Dátum: 19. 7. 2012

Hneď nasledujúci deň 20. 7. 2012 oslávenec pre svojich kamarátov, spolubývajúcich a iných pozvaných hostí pripravil menšiu, no veľmi príjemnú oslavu.

„Deň pri vode"

Dátum: 29. 6. 2012

Na pozvanie miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sabinove sa nadšenci rybárčenia spomedzi našich prijímateľov sociálnej služby s veľkým potešením zúčastnili dňa 29. 6. 2012 na štrkoviskách v Rožkovanoch akcie nazvanej „Deň pri vode".

Besedy: „Sopky" a „Predkolombovská Amerika"

Dátum: 23. 6. 2012

Vždy na konci každého mesiaca v roku alebo niekedy aj skôr, podľa možností, je pripravená beseda na vopred naplánované témy, ale niekedy aj na témy podľa želania prijímateľov sociálnej služby nášho CSS.

Nová terapeutická miestnosť SNOEZELEN v CSS Clementia v Ličartovciach

Dátum: 5. 6. 2012

Pozvanie k otvoreniu prijala vedúca odboru sociálneho Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Ďörďová Margita, ktorá slávnostne prestrihla červenú stuhu. Medzi hosťami, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa otvorenia boli aj Ing. Pavľučuková Tatiana a Mgr. Poptrajanovski Slavko.

Zážitková prax absolventov PBF PU

Dátum: 30. 5. 2012

Dňa 30. 5. 2012 na požiadanie samotných študentov a ich pedagógov naše zariadeie navštívili absolventi Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU, aby si overili nadobudnuté vedomosti počas päťročného štúdia na vysokej škole.

Pestrý a zaujímavý máj v CSS Clementia

Dátum: 2. 5. 2012

Hovorí sa, že máj je najkrajším mesiacom z celého roka. Je to pravda a pre prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia bol navyše mesiacom, kedy sa vôbec nenudili a spoločne so svojimi kľúčovými pracovníkmi zažili mnoho mimoriadnych a zaujímavých chvíľ.

Koncert IMT SMILE a Benefičný koncert „Opri sa o mňa"

Dátum: 27. 4. 2012

Každý človek túži po mnohých veciach, ale potrebuje sa niekedy aj vyblázniť a zrelaxovať pri dobrej muzike s príjemnými ľuďmi.

Vysádzanie ihličnanov v CSS Clementia

Dátum: 13. 4. 2012

Určite každý z nás si všimol, že vôkol nás je stále menej zelene a miest, kde by sme načerpali nové sily a energiu.

AUSTRÁLIA – posledný objavený kontinent

Dátum: 2. 4. 2012

Pod týmto názvom v apríli prezentoval svoju prvú prednášku prijímateľ sociálnej služby Bohumil NOVÁK.

Jarná trilógia podujatí v CSS Clementia Ličartovce

Dátum: 19. 3. 2012

Jar je jedným z najkrajších ročných období možno aj preto, že nie len príroda, ale aj samotný človek naberá novú energiu a silu žiť život aktívnejšie. S príchodom jari sa spájajú rôzne ľudové a kresťanské tradície, ktoré im na ich kráse neuberajú ani dnes. V mesiaci marec sme pre našich prijímateľov sociálnych služieb pripravili trilógiu podujatí, ktorých cieľom bolo priblíženie rôznych tradícií, ale zároveň im mali pomôcť nadobudnúť nové vedomosti.

Beseda: „LURDY – mesto nádeje"

Dátum: 27. 2. 2012

Tak ako každý mesiac v roku si kľúčový pracovníci úseku SP ako istú formu vzdelávania a získavania informácií pripravujú pre prijímateľov a ostatných kolegov besedy na vopred vybrané témy, ale aj náhodne pripravené.

Pochovávanie basy a fašiangové tradície v CSS Clementia

Dátum: 21. 2. 2012

Opäť nastal čas, kedy sa každý podľa svojich predstáv rozlúčil s fašiangovým obdobím a obdobím plným plesov, zábav a kadejakých osláv.

60. narodeniny - p. Ján FORIŠ

Dátum: 8. 2. 2012

Každý mesiac počas roka si spoločne pripomíname narodeniny každého jedného prijímateľa sociálnej služby žijúceho v našom zariadení.

Bariéry 2011 - svet očami zdravotne postihnutých

Dátum: 11. 1. 2012

V našom zariadení funguje okrem iných aj filmový a fotografický krúžok.

Najväčší diktátori sveta & Najväčšie náboženstvá sveta verzus najväčšie sekty

Dátum: 9. 1. 2012

Toto sú názvy prednášok, s ktorými sa prezentoval prijímateľ sociálnej služby Peter POŠIVÁK. Bola to v poradí jeho druhá a tretia prednáška.

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia