Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Deň otvorených dverí CSS Clementia - 50 rokov

"Deň otvorených dverí" s pripomenutím si 50 rokov existencie zariadenia v Ličartovciach.

Pri príležitosti 50. výročia založenia Centra sociálnych služieb Clementia bolo pozvaných veľa vzácnych hostí, partnerov, zástupcov obce, príbuzných a opatrovníkov našich prijímateľov sociálnej služby.

Na úvod vystúpila s príhovorom pani riaditeľka Mgr. Agáta Nirodová, ktorá privítala pozvaných hostí a zhodnotila minulosť aj súčasťnosť CSS Clementia. V závere svojho príhovoru pani riaditeľka poďakovala všetkým zamestnancom za spoluprácu a vyzdvihla hlavne ich ľudskosť a obetavosť pri práci s prijímateľmi sociálnej služby. V oficiálnej časti sa nám prihovorila aj vedúca sociálneho odboru Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Margita Poptrajanovski, ktorá ocenila hlavne veľký kus práce a výrazný posun v kvalite poskytovaných sociálnych služieb CSS Clementia.

V tento sviatočný deň sa so svojím programom predstavili aj naši klienti s Hudobno – dramatického klubu Radosť s programom "Ein kessel buntes". Toto veselé pásmo s chytľavými melódiami a tancom vytvorilo výbornú náladu a skvelú atmosféru v tento sviatočný deň. Na záver programu bolo pre prijímateľov sociálnej služby pripravené od zamestnancov CSS prekvapenie a to poschodová torta v tvare srdca s ohňostrojom, ktorú prijímatelia aj ihneď ochutnali.

Moderátorka programu v závere oficiálnej časti všetkých prítomných hostí pozvala na prehliadku CSS a na malé pohostenie.

Mgr. Dana Lenártová

vedúca úseku starostlivosti o klienta

Dátum vloženia: 19. 9. 2016 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 8. 2017 23:26
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia