Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Krídla túžby 2016 - Divadlo Jonáša Záborského

KRÍDLA TÚŽBY 2016

Opäť po roku dňa 10.10.2016 sme sa stretli so svojimi priateľmi a známymi v Divadle Jonáša Záborského v Prešove na 6. ročníku lokálneho koncertu Krídla túžby. V tejto súťaži sme mali možnosť vidieť najzaujímavejšie vystúpenia z lokálnych koncertov a medzi ne patrilo aj naše hudobno – dramatické pásmo s názvom: „ Maľovaný džbánok“. Cieľom tohto podujatia je

okrem zviditeľnenia života prijímateľov medzi verejnosťou a tradície stretávania sa ľudí so zdravotným postihnutím je aj oceňovanie poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa v sociálnych službách, ktorí môžu byť pre ostatných príkladom. Tohto roku získalo ocenenie z rúk predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka naše zariadenie. Myšlienka a samotný návrh na ocenenie poskytovateľa sociálnych služieb roka 2016 vzišiel od rodinných príslušníkov a opatrovníkov prijímateľov nášho zariadenia Clementia, ktorí prejavili úctu a vďaku za starostlivosť, ktorá je venovaná ich blízkym, za skvalitnenie pracovného prostredia zamestnancov a ich ľudskosť , humanitu, čo napomáha k vytváraniu rodinného prostredia.

Pri preberaní ocenenia pani riaditeľka Mgr. Agáta Nirodová vo svojej ďakovnej reči vyzdvihla, že vďaka patrí predovšetkým pracovnému kolektívu, ktorí svojou ľudskosťou a tvorivosťou dali Clementii novú tvár.

Poďakovala aj PSK za ich podporu a samozrejme poďakovanie patrilo aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhajú, ktorí nás podporujú a ktorí nám prejavujú dôveru.

To bol jeden z najkrajších darčekov či ocenení, ktoré sme mohli dostať pri okrúhlom výročí – 50 rokov zariadenia sociálnych služieb v Ličartovciach.

Ďakujeme!

Zdenka Farbulová

Dátum vloženia: 10. 10. 2016 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 8. 2017 23:26
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia