Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Červený kláštor

Dňa 22.06.2017 sme sa zúčastnili 7. ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách KRÍDLA TÚŽBY. Pravidelne v júni sa organizuje prehliadka kultúrnych činnosti „KRÍDLA TÚŽBY“ prijímateľov sociálnych služieb. Okrem bohatého kultúrneho programu, v rámci ktorého vystúpili aj naši klienti sme mali možnosť si kúpiť nejaký suvenír z dielne prijímateľov. Vystúpenie sme si užili a zožali sme veľký potlesk a výhru, čo nás nesmierne potešilo.
Cieľom súťaže je nájsť v sociálnych službách na území PSK poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou mimoriadnosťou, kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, výnimočnými úspechmi, inovatívnymi metódami práce a pod. môžu byť príkladom dobrej praxe v sociálnych službách.

Dátum vloženia: 22. 6. 2017 22:03
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 8. 2017 23:26
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia