Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Fašiangová veselica v obci 2020

Fašiangová veselica v obci 2020

Fašiangy


Z iniciatívy pani starostky našej obce sa dňa 22.02.2020 konal v kultúrnom dome v Ličartovciach II. ročník Fašiangovej veselice, na ktorý  boli pozvaní  aj členovia z hudobno-dramatického súboru „RADOSŤ“.  S úspechom a  vrúcnym prijatím obecnej komunity sa prezentovali svojim vystúpením pod názvom „Na valale vešelo“.

Bezprostredne po vystúpení nás oslovil pán učiteľ  Tarasovič zo Základnej školy  v Lemešanoch, a vyslovil uznanie klientom, ktorí aj napriek svojim osobitostiam dokážu nacvičiť, predniesť a zaujať svojim prejavom, individualitou, jednoduchosťou a úprimnosťou.

Sme radi, že aj takýmto spôsobom búrame bariéry a vykoreňujeme predsudky mnohých ľudí a tým začleňujeme našich klientov do sociálnej komunity našej obce.

Po vystúpení nás čakalo prekvapenie vo forme rôznych fašiangových jedál ako šišky s džemom, guľáš a iné zabíjačkové jedlá, ktoré ku Fašiangom neodmysliteľne patria.

Za pozvanie veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

 

                                                                                              Jana Tomášová

Dátum vloženia: 25. 2. 2020 7:25
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 5. 2020 7:27
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia