Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Deň Zeme v CSS

Deň Zeme v CSS

Deň Zeme v CSS

Po prvý krát sa  Deň Zeme slávil 22.apríla 1970 v San Franciscu a  v súčasnosti  je medzinárodným sviatkom.  Celosvetovo sa konajú podujatia podporujúce ekologické správanie, zamyslenie sa ľudí nad zhoršujúcim  stavom životného prostredia a hľadanie riešení, ako zabrániť znečisťovaniu našej planéty.

Aj malý krôčik každého z nás zmôže veľkú vec a  preto náš malý krôčik bol výlet na Obišovský hrad, kde sme  spoločne  zberali odpadky a upratovali okolie hradu. Podarilo sa nám vyzbierať  peknú kopu odpadkov.

  Nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme J

Dátum vloženia: 31. 5. 2021 13:51
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 5. 2021 13:55
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia