Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Koľko lásky...

Koľko lásky...

Koľko lásky...

Koľko lásky ......

Znova máme záver roka a každý ho nejako bilancuje, no aj tento uplynulý rok je zasa iný ako ostatné. Pokračujúca pandémia koronavírusu, opakované obmedzenia, testovanie, očkovanie..... Napriek všetkému  sa nám opäť podarilo zapojiť do už aj nám známeho projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, ktorý vznikol v roku 2019.  Tohto roku sme boli pridelený do oblasti Prešov a konkrétne nás mala na starosti p. Ivana Pappová Fabiánová so sídlom v Haniske pri Prešove. Začiatkom decembra spolu s dobrovoľnými hasičmi obce Haniska doniesli našim prijímateľom krabice s darčekmi zozbieranými po školách a rodinách z okolia. V tú nedeľu pred Mikulášom 5.12.2021 sa začala rodiť radosť v očiach, ale aj v srdciach všetkých, ktorá nenechala chladnými chlapov hasičov, ktorí boli v našom zariadení po prvýkrát.  Dokonca ich a naše nadšenie bolo o to väčšie, že mohli obdarovať individuálne aj svojho rodáka, suseda a kamaráta p. Petra Simonika, ktorý je našim prijímateľom. Ako to už spomenula naša kolegyňa Janka Tomášová v predchádzajúcom článku, v deň svätého Mikuláša vo večerných hodinách prišli obdarovať našich prijímateľov sladkosťami. Prvé krabice s darčekmi boli odložené a čakali neskôr na svojich majiteľov do Štedrého dňa pod stromčekom. Po skoršej štedrej večeri si každý sám vybral jeden pripravený darček, ktorý mu práve padol do oka. Bola to neskutočná radosť....

Veríme, že aj tohtoročné darčeky pomohli spríjemniť chvíle strávené v zariadení všetkým našim prijímateľom, ktorí nemali možnosť tráviť Vianoce so svojimi blízkymi. Touto cestou sa chcem v ich mene a rovnako aj v mene svojom, v mene našich zamestnancov poďakovať zakladateľom a podporovateľom spomínaného projektu, no zvlášť pani Ivane Pappovej Fabiánovej a chlapom z Dobrovoľného hasičského zboru v Haniske za ich obetavosť, zanietenosť a úsilie pri plnení tohto projektu, z ktorého ja osobne mám veľmi dobrý pocit. Prajem všetkým do Nového roka, aby takéto myšlienky mali pokračovateľov a stáli za povšimnutie mnohým.

 

                                                                  Mgr. Ľudmila Cviková

Dátum vloženia: 31. 12. 2021 9:37
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 12. 2021 9:50
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia