Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Prijatie do CSS

Podmienky pre prijatie:

Podkladom pre posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v CSS je vydanie sociálneho a lekárskeho posudku (§ 48, 49, 50 zákona č. 448/2008 Z.z), na základe ktorých sa vyhotovuje komplexný posudok, resp. rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (§ 51 zákona č. 448/2008 Z.z).
Do CSS možno prijať občana na základe právoplatného rozhodnutia PSK, odbor sociálny, o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a následne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Umiestnenie fyzickej osoby do CSS je možné na základe predloženej písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti na príslušnom PSK, odbore sociálnom.
Po obdržaní právoplatného rozhodnutia rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba, resp. jej zástupca alebo určená osoba písomne požiada domov sociálnych služieb o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Následne domov sociálnych služieb písomne vyzve fyzickú osobu najneskôr 7 dní pred dátumom začatia poskytovania sociálnej služby.

Dokumenty na stiahnutie:

Duševné zdravie

Informácie

Sociálne siete

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt

CSS Clementia
Ličartovce 287
082 03 pošta Lemešany
tel.: 051/ 79 31 722, 79 31 778, 79, 74 999 72
mail: 
dsslicartovce@gmail.com 

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia