Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

VOĽBY 2020

VOĽBY 2020

VOĽBY 2020

Dňa 27.10.2020 sa v našom Centre sociálnych služieb, tak ako po iné roky, uskutočnili voľby do Rady obyvateľov, pri ktorých si zvolili svojich zástupcov, ktorí počas svojho funkčného obdobia budú hájiť záujmy všetkých prijímateľov sociálnej služby. Voľby prebehli v poriadku bez akýchkoľvek nezrovnalostí.Funkčné obdobie novozvolenej rady sa začalo dňa 01.11.2020 a skonči sa dňa 31.10.2021.

Zloženie novej rady teda je :

  1. Peter Pošivák                         38 hlasov
  2. Róbert Pančura                      25 hlasov
  3. Jaroslav Krištof                      20 hlasov
  4. Jana Voľanská                       18 hlasov
  5. Jozef Strišovský                     17 hlasov

 

Dovoľte mi teda novozvoleným členom zablahoželať zapriať im veľa zdarných nápadov a tvorivých myšlienok pri spolupráci s vedením nášho CSS Clementia.

 

 

Mgr. Cviková Ľudmila

Dátum vloženia: 20. 11. 2020 11:09
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 11. 2020 11:13
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia