Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Putujeme za „Cestou k nezávislému životu“

Putujeme za „Cestou k nezávislému životu“

Putujeme za „Cestou k nezávislému životu“

Občas sa naskytnú príležitosti, ktoré inšpirujú ale i obohacujú náš život o jedinečné spomienky, prinášajú radosť a energiu do ďalších dní. Jednou takouto príležitosťou bola aj naša návšteva za putovnou výstavou fotografií pod názvom Cesta k nezávislému životu zachytávajúca život ľudí žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb a naopak v komunite. Jej autormi sú Matúš Zajac a Peter Bӧhm. Táto výstava bola prístupná pre verejnosť v nákupnom centre NOVUM v Prešove do konca februára. Odhaľuje komunity ľudí so zdravotným postihnutím či seniorov, ktorí chcú žiť plnohodnotný život. Vznikla na základe tvorby fotografického archívu pre národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb. Do tohto projektu sa zapojilo aj naše zariadenie.

Putovanie za touto výstavou bolo veľmi príjemné, veď nás ohrievali prvé jarné lúče slnka, tešili sme sa pohľadmi na mesto Prešov, ktoré má bohatú kultúrnu históriu a ponúka množstvo zaujímavostí. Cestou späť sme sa zastavili na občerstvenie v útulnom a komornom prostredí kaviarne Viktória. Pri vychutnávaní kávy a zákusku nás upútali police kníh rôznych žánrov. Bola to skôr malá knižnica, ktorá ponúkala pestré knihy na spríjemnenie chvíľ pri káve. Naša cesta pokračovala do neďalekého kostola sv. Jána Krstiteľa, kde sme sa v krátkej modlitbe poďakovali za prežité chvíle.  Pomalým krokom sme kráčali po hlavnej ulici mestá Prešov a kochali sa okolitým mestským svetom, pozorovali ľudí a okolie. Približovali sme sa k záveru našej cesty. Kroky sme nasmerovali do predajne  Sveta koláčov, ale tentokrát sme sa občerstvili nealkoholickým nápojom, ktorý nám veľmi chutil. Nasadli sme do vlaku, v ktorom sme si urobili posledné zábery z prežitého dňa, a šťastne docestovali domov.

Veríme, že aj takéto prežité chvíle prispievajú ľuďom žijúcim v sociálnych zariadeniach ku kvalitnejšiemu a nezávislému životu.

           

Jana Tomášová

Zdenka Farbulová

Dátum vloženia: 24. 2. 2023 8:52
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 3. 2023 12:58
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia