Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Voľby Európsky parlament 2024

Voľby Európsky parlament 2024

Voľby Európsky parlament 2024

 

Tak ako každý občan Európskej únie, aj prijímatelia z nášho zariadenia sa mali možnosť zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu. Týmto si prijímatelia splnili občiansku povinnosť. Aj takáto forma zúčastňovania sa verejného života prispieva k socializácii prijímateľov.

                                                                                                                      Jozef Kriššák

Dátum vloženia: 11. 6. 2024 8:37
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 6. 2024 8:40
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia