Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 2. 2022

Dodatk č.1 k zmluve na dodanie tovaru

05/22 - dodatok č.1 k 07/21

podľa dodaného tovaru

Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš

CSS Clementia

31. 1. 2022

Zmluva na dodanie tovaru

04/22

podľa množstva dodaného tovaru

Slovenská potravinová manufaktúra s.r.o.

CSS Clementia

31. 1. 2022

Zmluva na dodanie tovaru

03/22

podľa množstva dodaného tovaru

ŠOPEX, s.r.o.

CSS Clementia

31. 1. 2022

Zmluva na dodanie tovaru

02/22

podľa množstva dodaného tovaru

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

31. 1. 2022

Zmluva na dodanie tovaru

01/22

podľa množstva dodaného tovaru

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

17. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

12/21

podľa počtu vývozov a odobratého odpadu

ESPIK Group s.r.o.

CSS Clementia

17. 12. 2021

Dodatok k zmluve

11/21 - dodatok č. 1

podľa počtu vývozov

Marius Pedersen, a.s.

CSS Clementia

10. 12. 2021

Zmluva o dielo

10/21

9 468,96 EUR

Marav, s.r.o.

CSS Clementia

18. 10. 2021

Darovacia zmluva

DZ 02/21

500,00 EUR

HARTMANN-RICO spol. s r.o.

CSS Clementia

27. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č.25/2021

DZ 01/21

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Nadácia SPP

CSS Clementia

27. 5. 2021

Zmluva na dodanie tovaru

07/21

podľa dodaného tovaru

Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš

CSS Clementia

21. 5. 2021

Zmluva o podmienkach spolupráce č. OČ RPZ/PO/21/05/2021/10/AKA

06/21

bezodplatne

VaV Akademy s.r.o.

CSS Clementia

29. 1. 2021

Zmluva na dodanie tovaru

05/21

podľa dodaného tovaru

ŠOPEX, s.r.o.

CSS Clementia

29. 1. 2021

Zmluva na dodanie tovaru

04/21

podľa dodaného tovaru

GAZDOVIA s.r.o.

CSS Clementia

29. 1. 2021

Zmluva na dodanie tovaru

03/21

podľa dodaného tovaru

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

29. 1. 2021

Zmluva na dodanie tovaru

02/21

podľa dodaného tovaru

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

7. 1. 2021

Zmluva o dodávke plynu

01/21

podľa odberu

SPP, a.s.

CSS Clementia

23. 12. 2020

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

22/20

podľa počtu vývozov

Marius Pedersen, a.s.

CSS Clementia

23. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

21/20

3 880,00 EUR

BTS-PO, s.r.o.

CSS Clementia

21. 12. 2020

Zmluva o zbere, zvoze a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20/20

podľa odberu

FÚRA, s.r.o.

CSS Clementia

8. 12. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

19/20

podľa odberu

Energie2, a.s.

CSS Clementia

25. 11. 2020

Poistná zmluva

18/20

115,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

CSS Clementia

5. 11. 2020

Zmluva o dielo

17/20

6 925,50 EUR

MPO, s.r.o.

CSS Clementia

28. 10. 2020

Poistná zmluva

dodatok k 09/20

1 597,88 EUR tisícpäťstodeväťdesiatsedem EUR 88 centov / ročne

Union poisťovňa, a.s.

CSS Clementia

19. 10. 2020

Darovacia zmluva

DZ 01/20

500,00 EUR

HARTMANN-RICO spol. s r.o.

CSS Clementia

31. 8. 2020

Zmluva o podmienkach spolupráce

16/20

Neuvedené

VaV Akademy s.r.o.

CSS Clementia

7. 8. 2020

Dohoda o príležitostnom spoločnom VO

15/20

bez ceny

Prešovský samosprávny kraj

CSS Clementia

16. 7. 2020

Kúpna zmluva

14/20

12 891,60 EUR

CORTEC s.r.o.

CSS Clementia

9. 7. 2020

Zmluva o dielo

13/20

3 240,00 EUR

AUTOCONT, s.r.o.

CSS Clementia

9. 7. 2020

Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy...

12/20

1 030,80 EUR

CSS Clementia

Prešovský samosprávny kraj

29. 5. 2020

Zmluva na dodanie tovaru

11/20

podľa dodaného tovaru

Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš

CSS Clementia

24. 4. 2020

Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet

10/20

0,00 EUR

VÚB, a.s.

CSS Clementia

21. 2. 2020

Poistná zmluva

09/20 - 11-416842

1 489,48 EUR ročne

Union poisťovňa, a.s.

CSS Clementia

14. 2. 2020

Poistná zmluva

08/20 - 78900928

784,86 EUR ročne

Union poisťovňa, a.s.

CSS Clementia

4. 2. 2020

Zmluva na dodanie tovaru

07/20

0,00 EUR podľa dodaného tovaru

ŠOPEX, s.r.o.

CSS Clementia

31. 1. 2020

Zmluva na dodanie tovaru

06/20

podľa dodaného tovaru

GAZDOVIA s.r.o.

CSS Clementia

31. 1. 2020

Zmluva na dodanie tovaru

05/20

podľa dodaného tovaru

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

31. 1. 2020

Zmluva na dodanie tovaru

04/20

podľa dodaného tovaru

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

27. 1. 2020

Zamestnávateľská zmluva

03/20

Neuvedené

STABILITA d.d.s., a.s.

CSS Clementia

24. 1. 2020

Zamestnávateľská zmluva

02/20

Neuvedené

AXA d.d.s., a.s.

CSS Clementia

2. 1. 2020

Zamestnávateľská zmluva

01/20

Neuvedené

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

CSS Clementia

30. 12. 2019

Zmluva o zbere, zvoze a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

21/19

podľa počtu vývozov

FÚRA, s.r.o.

CSS Clementia

30. 12. 2019

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

20/19

55,00 EUR/jedno vyprázdnenie jednej nádoby bez DPH

Marius Pedersen, a.s.

CSS Clementia

30. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

19/19

podľa prílohy č.2 k zmluve

BTS-PO, s.r.o.

CSS Clementia

6. 11. 2019

Zmluva o dielo

15/19

7 604,56 EUR sedemtisícšestoštyrieur a päťdesiatšesťcentov

CSS Clementia

Marav, s.r.o.

31. 5. 2019

Zmluva na dodanie tovaru

13/19

podľa dodaného tovaru

Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš

CSS Clementia

27. 5. 2019

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

14/19

Neuvedené

CSS Clementia

Agentúra Jaspis, s.r.o.

5. 4. 2019

Dohoda

12/19

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj

CSS Clementia

8. 3. 2019

Zmluva o dielo

11/19

7 996,00 EUR

Marav, s.r.o.

CSS Clementia

19. 2. 2019

Poistná zmluva

10/19

1 854,10 EUR

Komunálna poisťovňa

CSS Clementia

18. 2. 2019

Poistná zmluva

09/19

467,35 EUR

Komunálna poisťovňa

CSS Clementia

18. 2. 2019

Poistná zmluva

08/19

655,47 EUR

Komunálna poisťovňa

CSS Clementia

4. 2. 2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu

07/19

Neuvedené

VaV Akademy PLUS, s.r.o.

CSS Clementia

31. 1. 2019

Zmluva na dodanie tovaru

06/19

podľa dodaného tovaru

CSS Clementia

GAZDOVIA s.r.o.

31. 1. 2019

Zmluva na dodanie tovaru

05/19

podľa dodaného tovaru

CSS Clementia

ŠOPEX, s.r.o.

31. 1. 2019

Zmluva na dodanie tovaru

04/19

podľa dodaného tovaru

CSS Clementia

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

31. 1. 2019

Zmluva na dodanie tovaru

03/19

podľa dodaného tovaru

CSS Clementia

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

7. 1. 2019

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

02/19

podľa počtu vývozov

CSS Clementia

Marius Pedersen, a.s.

3. 1. 2019

Zmluva o zbere, zvoze a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

01/19

podľa počtu vývozov

CSS Clementia

FÚRA, s.r.o.

10. 12. 2018

Sprostredkovateľská zmluva

25/18

Neuvedené

CSS Clementia

BTS-PO, s.r.o.

10. 12. 2018

Zmluva o poskytovaní služieb

24/18

1 944,00 EUR

CSS Clementia

BTS-PO, s.r.o.

30. 11. 2018

Dodávka zemného plynu na rok 2019

23/18

22 456,38 EUR

CSS Clementia

SPP, a.s.

27. 9. 2018

Zmluva o dielo

22/18

3 926,45 EUR

CSS Clementia

Marav, s.r.o.

14. 9. 2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov...

21/18

58,80 EUR 58,80/mes.

CSS Clementia

EuroTRADING s.r.o.

8. 8. 2018

Zmluva o dielo

20/18

8 585,93 EUR

CSS Clementia

Marav, s.r.o.

2. 8. 2018

Zmluva o certifikáte SSL

19/18

300,00 EUR 180 € + 120 €/rok

CSS Clementia

Galileo Corporation s.r.o.

27. 7. 2018

Darovacia zmluva

DZ 01/18

1 500,94 EUR

CSS Clementia

Občianske združenie "Ľudia podpory"

27. 7. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

18/18

Neuvedené

CSS Clementia

AutoCont SK a.s.

27. 7. 2018

Zmluva o dielo

17/18

25,49 EUR štvrťročne

CSS Clementia

AutoCont SK a.s.

27. 7. 2018

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva

16/18

2 131,20 EUR

CSS Clementia

AutoCont SK a.s.

31. 5. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

15/18

Neuvedené

CSS Clementia

BTS-PO, s.r.o.

30. 5. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

14/18

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

CSS Clementia

30. 5. 2018

Zmluva na dodanie tovaru

13/18

podľa odberu

Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš

CSS Clementia

23. 5. 2018

Zmluva o dielo

12/18

2 977,74 EUR

Marav, s.r.o.

CSS Clementia

23. 5. 2018

Kúpna zmluva - č. Z201817970-Z

11/18

26 300,00 EUR

SPP, a.s.

CSS Clementia

30. 4. 2018

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov

10/18

Neuvedené

IReSoft, s.r.o.

CSS Clementia

27. 4. 2018

Zmluva o dielo

09/18

2 950,25 EUR

TerMo, s.r.o.

CSS Clementia

21. 2. 2018

Poistenie majetku

08/18

2 247,04 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

CSS Clementia

9. 2. 2018

Auto a Voľnosť - Kasko

07/18

713,76 EUR

Uniqa poisťovňa

CSS Clementia

9. 2. 2018

Auto a Voľnosť - Kasko

06/18

453,42 EUR

Uniqa poisťovňa

CSS Clementia

31. 1. 2018

Zmluva na dodanie tovaru

05/18

Neuvedené

Pekáreň Pod hájom, s.r.o.

CSS Clementia

31. 1. 2018

Zmluva na dodanie tovaru

04/18

Neuvedené

GAZDOVIA s.r.o.

CSS Clementia

31. 1. 2018

Zmluva na dodanie tovaru

03/18

Neuvedené

ŠOPEX, s.r.o.

CSS Clementia

31. 1. 2018

Zmluva na dodanie tovaru

02/18

Neuvedené

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

31. 1. 2018

Zmluva na dodanie tovaru

01/18

Neuvedené

TA-Trans, Ing. Andrej Timko

CSS Clementia

29. 12. 2017

Zmluva o dodávke plynu

22/17

0,00 EUR

SPP, a.s.

CSS Clementia

28. 12. 2017

Zmluva o zbere, zvoze a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

21/17

0,00 EUR

FÚRA, s.r.o.

CSS Clementia

28. 12. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

20/17

0,00 EUR

FÚRA, s.r.o.

CSS Clementia

27. 12. 2017

Mandátna zmluva

19/17

1 944,00 EUR

BTS-PO, s.r.o.

CSS Clementia

21. 12. 2017

Zmluva o dielo

18/17

220,50 EUR Dvestodvadsať EUR päťdesiat centov

RATOKILL DDD

CSS Clementia

14. 11. 2017

Zmluva o dielo

17/17

7 980,00 EUR

Marav, s.r.o.

CSS Clementia

14. 11. 2017

Zmluva o dielo

16/17

44 440,36 EUR

Marav, s.r.o.

CSS Clementia

25. 9. 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

15/17

0,00 EUR -

O2 Slovakia, s.r.o.

CSS Clementia

8. 8. 2017

Zmluva o dielo

14/17

68 131,25 EUR šesťdesiatosemtisícstotridsaťjeden Eur dvadsaťpäť Centov

Marav, s.r.o.

CSS Clementia

8. 8. 2017

Zmluva o dielo

13/17

70 500,00 EUR sedemdesiattisícpäťsto

TerMo, s.r.o.

CSS Clementia

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Duševné zdravie

Informácie

Sociálne siete

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Kontakt

CSS Clementia
Ličartovce 287
082 03 pošta Lemešany
tel.: 051/ 79 31 722, 79 31 778, 79, 74 999 72
mail: 
dsslicartovce@gmail.com 

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia